Raith-Paula (2020/3)

Elisabeth Raith-Paula, Petra Frank-Herrmann

Natürliche Familienplanung heute. Modernes Zykluswissen für Beratung und Anwendung
Natuurlijke gezinsplanning vandaag. Moderne cycluskennis voor consultatie en toepassing

Springer Verlag 2020

In dit nummer bespreken we de laatste hoofdstukken uit het boek van Elisabeth Raith-Paula en Petra Frank-Herrmann.

Natuurlijke gezinsplanning is meer dan een methode, ze is ook een betrouwbaar en goedkoop middel voor diagnostiek. Zuiver fysiologisch bevestigt een bifasische cyclus het fertiele karakter van de cyclus, waarbij de aanwezigheid van cervixslijm wijst op oestrogenenactiviteit, het vruchtbare of fertiele venster kan worden vastgesteld en een verlengde hoge temperatuurfase een zwangerschap kan bevestigen. Daarnaast kan een verlengde folliculaire fase wijzen op mogelijk gestoorde follikelrijping en zelfs oligomenorroe. De gekende symptomen van frequente verkorte luteale fase of een monofasische cyclus wijzen op pathologie. Indien nodig kan een meer doorgedreven medische diagnostiek of behandeling dankzij het vruchtbaarheidsbewustzijn van de vrouw ook beter getimed worden, zodat onderzoek of behandeling efficiënter kan verlopen.

In het volgende hoofdstuk wordt dit inzicht verder uitgewerkt voor de specifieke kinderwenssituatie met aandacht voor subfertiliteit.

Het twaalfde hoofdstuk wijdt de nodige aandacht aan de betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van natuurlijke gezinsplanning. Begrippen als ‘Pearl-index’, ‘Life Table’ volgens Kaplan-Meier, ‘perfect en typical use’ worden uitgelegd. Ook psychologische aspecten worden besproken en verschillende studies over de verschillende natuurlijke methoden worden besproken.

De hoofdstukken 13 en 14 behandelen de hedendaagse benadering van natuurlijke gezinsplanning met het online-aanbod dat net nu in coronatijden in een hogere versnelling geraakt, en daarnaast alle mogelijke apps en meetsystemen. Dat laatste maakt van hoofdstuk 14 een uitgebreid hoofdstuk, waarin zowel apps als moderne technologieën met computerthermometers en hormonenkits worden geanalyseerd. Dit hoofdstuk bevat ook talrijke tips voor wie specifieke toestellen zou willen ontwikkelen, want in de loop der jaren zijn veel ideeën gelanceerd, maar veel ervan werden niet concreet uitgewerkt.

De laatste hoofdstukken zijn eerder kort. Een hoofdstukje over de mythe van de geslachtsbepaling door gerichte gemeenschap. Het voorlaatste hoofdstuk gaat over natuurlijke gezinsplanning in ontwikkelingslanden, waarbij de aanvaarding door de lokale bevolking centraal staat. Natuurlijke methoden vinden daar een betere weg, omdat ze in tegenstelling tot de klassieke contraceptiva de kinderwens niet in het gedrang brengen en tegelijk toch een antwoord kunnen bieden op het probleem van de bevolkingsexplosie. Een tabel geeft een overzicht van de bestaande aangepaste methodes voor ontwikkelingslanden, waar de betrouwbaarheid vanwege de mentaliteit een minder strikte norm is dan in onze westerse landen.

Het laatste hoofdstuk bespreekt de mogelijkheden van natuurlijke methoden om reeds op jonge leeftijd vruchtbaarheids- en lichaamsbewustzijn op te wekken. Hierin wordt de nodige aandacht besteed aan het MFM-programma dat ontwikkeld werd door Elisabeth Raith-Paula, een van de auteurs van het boek. Ongetwijfeld is dit de aanzet voor een verdere toekomst van methodes van natuurlijke gezinsplanning als basis voor geëmancipeerde vrouwen (en mannen), die zich bewust zijn van hun vruchtbaarheid en verantwoordelijkheid ervoor.

 

Schuiven naar boven