Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Over ons

Wij zijn artsen die vanuit onze praktijkervaring met sensiplan® deze methode wensen aan te bevelen als alternatief voor de huidige kunstmatige methoden. Naar onze ervaring worden kunstmatige methoden vaak te snel en zonder kennis van dit natuurlijk alternatief aan patiënten aangeboden. Wij wensen deze lacune op te vullen vanuit een wetenschappelijke correctheid en medische bezorgdheid voor het welzijn van onze patiënten.

Schuiven naar boven