Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Deze site

Als artsen en vroedvrouwen, verbonden met NFP-Vlaanderen, wensen we vanuit onze praktijkervaring met sensiplan® deze methode aan te bevelen als alternatief voor de huidige kunstmatige methoden. Naar onze ervaring worden kunstmatige methoden vaak te snel en zonder kennis van dit natuurlijk alternatief aan patiënten aangeboden. Wij wensen deze lacune op te vullen vanuit een wetenschappelijke correctheid en medische bezorgdheid voor het welzijn van onze patiënten.

Natuurlijke fertiliteit wordt als vanzelfsprekend beschouwd,  toch toont de praktijk dat veel koppels vragen hebben omtrent hun vruchtbaarheid.  Nooit hebben ze geleerd dat ze hun eigen vruchtbaarheid in ruime mate zelf kunnen waarnemen.  Deze kennis biedt vrouwen nochtans de mogelijkheid om hun eigen vruchtbaarheid te beheersen. Zij die medische behandeling nodig hebben, kunnen problemen vroegtijdig detecteren en het hele behandelproces als waardevolle gemotiveerde patiënt mee in handen nemen.

Sensiplan is een unieke methode die aan alle criteria van EBM voldoet. Deze methode werd de voorbije decennia in Duitsland ontwikkeld en ondermeer in Vlaanderen met succes toegepast. Zoals elke vaardigheid die moet worden aangeleerd, vraagt ze de nodige motivatie.

Schuiven naar boven