Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Eerste keuze

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

In juli 2003 Werd de terugbetaling van ivf ingevoerd, om ook sociaal lagere bevolkingsgroepen toegang tot ivf te bieden. Daardoor werd voor vele vrouwen ivf de eerstekeusbehandeling.

In 2007 werd op vraag van toenmalig Minister Demotte intrauteriene inseminatie (IUI) terugbetaald, omdat deze minder invasieve techniek vaak niet werd gebruikt ten gunste van de op zichzelf veel duurdere, maar wel terugbetaalde ivf-behandeling.

“Cette situation favorise donc l’usage d’une technique coûteuse et hautement spécialisée au détriment d’une technique moins sophistiquée et moins onéreuse.” (brief van Minister Demotte, maart 2007)

De technisch geneeskundige raad van het RIZIV stelde echter:

“Alvorens medisch in te grijpen moet de natuurlijke vruchtbaarheid van het koppel optimaal bepaald en benut worden. […] Tevens meent de Raad dat in de nabije toekomst een aangepaste honorering moet worden voorzien voor methoden die elders al een ruime toepassing kennen en die hun deugdelijkheid hebben bewezen.

Sensiplan was en is hiervoor in België de enige methode die aan alle vereisten binnen EBM voldoet. Tot op heden werd hiervoor echter nog steeds geen terugbetaling voorzien binnen de RIZIV-nomenclatuur.

Schuiven naar boven