Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Patiëntenrechten

Vele bezorgde artsen zijn overtuigd dat kunstmatige methoden vaak te snel en zonder kennis van een natuurlijk alternatief aan patiënten worden aangeboden. Nochtans heeft de patiënt recht op volledige informatie door de patiëntenrechtenwet, zeker wanneer het gaat om een gebeuren dat zo ingrijpend is als de beleving van de vruchtbaarheid en het verwekken van een kind. Slechts wanneer een koppel op een betrouwbare manier kennis en ervaring heeft met zijn persoonlijke vruchtbaarheid, kan er werkelijk sprake zijn van een geïnformeerde keuze en toestemming voor therapieën die zeker heel ingrijpend hun leven zullen wijzigen.

Zwanger worden en moeder worden van een kind zonder medisch ingrijpen is nog steeds de eerste dwingende keuze die ten volle aan een koppel moet worden aangeboden. Dit is niet alleen de plicht van de arts maar ook het fundamenteel recht van de patiënt.

Schuiven naar boven