Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Tommaselli (2000)

Tommaselli, Guida, Palomba, Pellicano en Nappi

The importance of user compliance on the effectiveness of natural family planning

Gynecol. Endocrinol. 2000; 14: 81-89.

Er is een toenemende belangstelling voor natuurlijke methoden om allerlei redenen, die wisselen per werelddeel. De meest gebruikte natuurlijke methoden zijn de ovulatiemethode en de symptothermale methoden.

De verspreiding van deze methoden zou gehinderd kunnen worden door de invloed van de methoden op het seksuele leven en het feit dat begeleiding nodig is om de methoden aan te leren. Ook zouden dit de redenen kunnen zijn waarom echtparen de methoden vaarwel zeggen, naast een gebrek aan informatie over de methoden.

Een ongewenste zwangerschap blijkt vrijwel altijd te ontstaan tengevolge van het al dan niet bewust negeren van de regels. Het is belangrijk voor de verdere verspreiding van de methoden om te weten te komen waarom mensen zich niet aan de regels houden, of de methode vaarwel zeggen.

Uit een Amerikaans onderzoek kwam naar voren dat 22,5 % van de responderende vrouwen in de vruchtbare leeftijd geïnteresseerd waren in natuurlijke methoden als geboorteregeling, en 37,4 % als hulp bij het zwanger raken. Slechts 2,8 % gebruikte op dat moment een natuurlijke methode. Een eerste stap naar een verdere verspreiding van de methoden is dan ook het meer bekend maken ervan, zowel bij specifieke doelgroepen als bij het algemene publiek.

De gebruikerstrouw hangt van vele factoren af, die per land, groep mensen en leeftijdsgroep verschillen. Een geringe gebruikerstrouw leidt tot ongewenste zwangerschap of tot het verlaten van de methode. Ongewenste zwangerschap ontstaat zelden door een methodefout, eerder door een gebruikersfout of foutieve onderwijzing. Het verlaten van de methode kan veroorzaakt worden tijdens de leerfase, door zwangerschap, door ontevredenheid met de methode, scheiding, angst voor bedrog door de partner, etc.

Het motiveren voor en aanleren van de natuurlijke methoden moet verbeteren om de gebruikerstrouw en de verspreiding van de methoden te vergroten. Daarnaast kunnen tevreden gebruikers effectieve reclamemakers zijn voor de methoden, alsook goede consulenten, gezien hun praktijkervaring.

Verdere verspreiding zou kunnen plaatsvinden door het ontwikkelen van eenvoudige apparaatjes om de vruchtbare periode betrouwbaar vast te stellen, of het ontwikkelen van simpelere doch effectieve rekenmethoden. Ook kan het bijkomend gebruik van barrièremiddelen de methode meer acceptabel maken voor diegenen die de abstinentieperiode te lang vinden, hoewel veel van de huidige gebruikers dat principieel afwijzen.

De toegevoegde waarde van de natuurlijke methode als “way of life” lijkt belangrijk om de keuze voor een dergelijke methode te maken.

 

Schuiven naar boven