Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

In 1981 werd de Duitse Arbeitsgruppe NFP opgericht om natuurlijke gezinsplanning in Duitsland te verspreiden.

Kort daarna werd met steun van het Federale Ministerie voor Volksgezondheid een modelproject opgestart (1984-1991). De internationaal verworven kennis van verschillende sympto-thermale methoden werd wetenschappelijk onderzocht in het licht van de levensomstandigheden in Duitsland.

Omdat de Duitse bevolking sterke gelijkenissen met de onze vertoont, werd in 1990 de methode ook in Vlaanderen en Nederland geïntroduceerd, sinds 2011 ook in Wallonië en de Franstalige landen.

Cursussen werden voor diverse doelgroepen opgesteld en wetenschappelijk geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties werd lesmateriaal ontwikkeld, teksten geschreven en een opleidingstraject uitgewerkt.

Psychologische studies zorgden voor een degelijke vorming van Sensiplan-consulenten

Schuiven naar boven