Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

In haar recentste handboek voor gezinsplanning (2018), geeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst ook correcte betrouwbaarheidscijfers voor de sympto-thermale methode, zowel bij perfect als bij dagelijks gebruik van de methode. Hiervoor baseert de WHO zich op een vergelijkende studie (review) van Manhart et al. (2013). Uit de studie van Manhart blijkt dat Sensiplan veruit het beste scoort op alle niveau’s. De evidentie is de hoogste, wat betekent dat deze methode kan worden aangeboden als gebaseerd op consistente evidentie van goede kwaliteit en gericht op de patiënt. 

Hieronder is een tabel opgenomen met de verschillende betrouwbaarheidscijfers die in dit handboek terug te vinden zijn. De afsluitende tabel in het WHO-handboek is echter nog onvolledig en bevat niet de elders wel vermelde cijfers voor de sympto-thermale methode (Sensiplan) die we er zelf gemakshalve aan hebben toegevoegd. Gelijkaardige cijfers zijn terug te vinden op de website van de auteurs van het meest toonaangevende boek rond contraceptie.

Ook de Europese contraceptie-atlas uit 2019 geeft voor de sympto-thermale methode (Sensiplan) correcte cijfers aan. Daaruit blijkt duidelijk dat Sensiplan in de praktijk zeker zo goed scoort als de gangbare hormonale contraceptiva.

Hierbij is het belangrijk te kijken naar de cijfers van ‘modaal gebruik’. Deze geven immers een heel andere rangorde dan bij ‘correct en consistent gebruik’. Als omkeerbare methode komt Sensiplan dan bij de meest betrouwbare methoden net na de spiraaltjes.

Schuiven naar boven