Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Balakrishnan (2023)

Preetha Balakrishnan, Christian Kroiss, Taoufik Keskes and Benjamin Friedrich

Perception and use of reversible contraceptive methods in Germany: A social listening analysis.
Perceptie en gebruik van omkeerbare anticonceptiemethoden in Duitsland: een analyse van sociale media.

Women’s Health

Nu er steeds meer voorbehoedmiddelen op de markt komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe gebruikers deze waarnemen en hoe hun interesses zich in de loop van de tijd ontwikkelen. De onderzoekers wilden bij deze analyse de anticonceptiebelangen van vrouwen en koppels in Duitsland onderzoeken met behulp van gegevens afkomstig van posts op sociale media.

Berichten van Urbia – een Duitse internetgemeenschap – waarin tussen april 2006 en april 2021 ten minste één omkeerbare anticonceptiemethode werd genoemd, werden zorgvuldig geselecteerd door te zoeken naar een gedefinieerde reeks trefwoorden en zinsneden. De frequentie waarmee elke methode werd genoemd, werd bestudeerd en de trend ervan over de afgelopen vijf jaar werd geanalyseerd. De betekenis van trends werd geëvalueerd met behulp van de Mann-Kendall-test. Daarnaast werden 656 willekeurige berichten individueel beoordeeld op methode-overgangen en problemen in verband met specifieke anticonceptiva.

De anticonceptiepil was de meest genoemde anticonceptiemethode (69,1%), gevolgd door natuurlijke gezinsplanningsmethoden (NFP) (9,2%), condoom (7,1%), hormoonspiraal (5,7%) en koperspiraal (4,3%). Hoewel de algemene belangstelling voor hormonale anticonceptie groter was dan voor niet-hormonale anticonceptie, nam de belangstelling voor de pil af en nam de belangstelling voor NFP en koperspiraal toe. De meeste vrouwen stapten over van de pil naar niet-hormonale middelen, bijna de helft van hen gebruikte een condoom. Bijna alle migraties naar NFP waren afkomstig van de pil en de meeste migraties naar niet-hormonale spiraaltjes, waren afkomstig van hormonale methoden. Het veel voorkomende probleem bij de meeste anticonceptiva waren de bijwerkingen. Voor niet-hormonale methoden werd NFP in 40,7% van de posts vermeld, gevolgd door het condoom (31,6%) en het koperspiraaltje (19,1%).

De auteurs besluiten dat sociale media waardevolle informatie over anticonceptie-ervaringen bieden die kunnen worden gebruikt om anticonceptieprevalentiepatronen en -attitudes binnen een grote populatie in een zeer korte tijd te monitoren. Een goed begrip van hoe verschillende anticonceptiva momenteel worden waargenomen, helpt bij het identificeren van strategieën voor het verbeteren van het bestaande gezinsplanningsbeleid.

Commentaar

Deze studie biedt ook een inzicht in de vraag naar NFP. Het is duidelijk dat hier een groot potentieel bestaat, dat momenteel niet echt wordt geholpen. Correcte informatie ontbreekt veelal en we zien naast Sensiplan een groot aantal andere methodes en apps, die over het algemeen (veel) minder betrouwbaar zijn en niet worden ondersteund door professionele hulpverleners en medisch adviseurs. Gezien de grote interesse voor NFP, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de overheid de enige echt evidence based betrouwbare methode Sensiplan subsidieert (terugbetaalt en ondersteunt via het Riziv). NFP blijkt immers de tweede plaats in te nemen, vóór wel terugbetaalde methoden zoals de spiraaltjes, vaginale ringen en in een aantal gevallen zelfs condooms.

Schuiven naar boven