Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Balakrishnan (2023)

Preetha Balakrishnan, Christian Kroiss, Taoufik Keskes, en Benjamin Friedrich

Perception and use of reversible contraceptive methods in Germany: A social listening analysis
Perceptie en gebruik van omkeerbare anticonceptiemethoden in Duitsland: een sociale luisteranalyse

Women’s Health

In deze analyse wilden de auteurs de anticonceptie-interesses van vrouwen en paren in Duitsland onderzoeken op basis van gegevens die zijn afgeleid van berichten op sociale media. Hiervoor werden berichten van Urbia – een Duitse internetgemeenschap – nagegaan, waarin tussen april 2006 en april 2021 ten minste één omkeerbare anticonceptiemethode werd vermeld. De frequentie van vermelding van elke methode werd bestudeerd en hun trend over de afgelopen 5 jaar werd geanalyseerd.

In totaal werden 1.131.241 berichten geanalyseerd. Hiervan werden uiteindelijk 24.818 berichten van 10.186 gebruikers verder geanalyseerd. De significantie van trends werd geëvalueerd met behulp van de Mann-Kendall-test. Daarnaast werden 656 willekeurige berichten individueel beoordeeld op het overstappen naar een andere methode en op problemen in verband met specifieke anticonceptiva.

De analyse bestond uit twee delen: enerzijds werd de frequentie van elke methode bepaald, anderzijds werd nagegaan waarom men overstapte naar een andere methode.

De anticonceptiepil was de meest genoemde anticonceptiemethode (69.1%), gevolgd door natuurlijke gezinsplanningsmethoden (NFP) (9.2%), condoom (7.1%), hormoonspiraaltje en koperspiraaltje. Hoewel de algemene belangstelling voor hormonale anticonceptie groter was dan voor niet-hormonale anticonceptie, nam de belangstelling voor de pil af en nam de belangstelling voor natuurlijke gezinsplanning en koperspiraaltjes toe. De meeste vrouwen stapten over van de pil op niet-hormonale methoden, bijna de helft gebruikte een condoom. Bijna alle overstappen naar NFP waren van de pil en de meeste migraties naar niet-hormonale spiraaltjes waren van hormonale methoden. Het veelvoorkomende probleem van de meeste anticonceptiemiddelen waren bijwerkingen. Opmerkelijk is het feit dat bij niet-hormonale contraceptie NFP veruit de meeste aandacht krijgt (40.7%). Eenentwintig vrouwen hadden problemen met NFP omwille van betrouwbaarheid (47.6%), moeilijkheden bij het volgen van de regels (28.5%) en andere gebruikersproblemen (14.3%).

Ondanks de globale belangstelling voor hormonale anticonceptiemethoden, zagen de onderzoekers de afgelopen 5 jaar een geleidelijke achteruitgang in Duitsland. Tegelijkertijd werd een overeenkomstige toename van de belangstelling voor niet-hormonale anticonceptiemethoden waargenomen. Correlatieanalyse bevestigde ook dat de vermelding van de pil negatief geassocieerd was tegenover NFP-methoden of het koperspiraaltje. Anderzijds was de vermelding van NFP ook positief geassocieerd met de vermelding van het koperspiraaltje.

Volgens de auteurs gebruikte een relatief klein deel van de paren NFP-methoden voor anticonceptie. Dit kan te wijten zijn aan problemen met betrekking tot betrouwbaarheid, zelfdiscipline, inspanning en tijd die nodig is om deze methode nauwkeurig te oefenen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende toepassingen ontwikkeld om vruchtbaarheidsmonitoring te vergemakkelijken, vooral voor zwangerschap. De eerste dergelijke monitoring voor anticonceptie werd in 2017 goedgekeurd. Na de lancering van deze en nog veel meer toepassingen kan de algemene belangstelling voor NFP zijn toegenomen. Dit verklaart gedeeltelijk de aanzienlijke stijging van post-vermeldingen, vooral na juni 2017. Een andere reden zou het gebruik van NFP kunnen zijn voor zowel geplande zwangerschap als anticonceptie. Aangezien berichten van het forum ‘kinderwens’ en ‘anticonceptie’ in deze analyse zijn opgenomen, kan een klein deel van de berichten ook verband houden met geplande zwangerschap. Individuele analyse van een deel van de berichten toonde echter aan dat 54 vrouwen begonnen zijn met het gebruik van NFP als anticonceptiemiddel. Koppels kunnen NFP kiezen als anticonceptiemethode, omdat bekend is dat het de relatie en het seksleven van een paar verbetert. Bovendien zouden de meeste vrouwen/paren met het ouder worden het continue gebruik van hormonen liever vermijden vanwege leeftijdsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Deze factoren zouden vrouwen/paren ertoe kunnen hebben aangezet om op NFP-gebaseerde anticonceptie te gaan gebruiken.

De auteurs besloten dat sociale media waardevolle informatie over anticonceptie-ervaringen bieden die kunnen worden gebruikt om de houding tegenover anticonceptie binnen een grote populatie in zeer korte tijd te volgen. Een goed begrip van hoe verschillende voorbehoedsmiddelen momenteel worden ervaren, helpt bij het identificeren van strategieën om het bestaande beleid inzake gezinsplanning te verbeteren.

Commentaar

Deze studie geeft een trend aan die we ook in de Lage Landen herkennen. We stellen inderdaad een stijgende vraag naar NFP (Sensiplan) vast, maar ook het gebruik van allerlei apps neemt toe. Deze apps worden in dit artikel echter ook als NFP beschouwd, wat verklaart waarom betrouwbaarheid als probleem wordt ervaren. Voor Sensiplan is het nuttige informatie die oproept om op sociale media correcte en volledige informatie door te geven, zodat geïnteresseerden via die weg een geïnformeerde keuze kunnen maken en gemotiveerd Sensiplan gaan gebruiken.

 

Schuiven naar boven