Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Campbell (1999)

Campbell, Ronsmans, Collumbien

What birth interval is best?

IPPF Medical Bulletin vol. 33, no.3, juni 1999

Geboorteregeling wordt alom gebruikt om geboorten te verhinderen die slecht zouden zijn voor de gezondheid van moeder en kind. In ontwikkelingslanden bleek er een sterke samenhang te zijn tussen korte geboorte-intervallen en vroege kindersterfte.

Er wordt vaak beweerd dat te snel opeenvolgende zwangerschappen ook slecht zouden zijn voor de gezondheid van de moeder. Uit onderzoek bleek er echter geen verband te bestaan tussen moederlijke sterfte en korte geboorte-intervallen. Ook lange intervallen geven geen extra risico op sterfte van de moeder. Wel bleken vrouwen die voor het eerst bevallen, en vrouwen met relatief voor de leeftijd veel kinderen, en vrouwen boven de 40 jaar meer kans op sterfte te hebben bij een bevalling.

Uit onderzoek in 50 landen bleek er wel een relatie te zijn tussen korte geboorte-intervallen en vroege kindersterfte; hoe dit in zijn werk gaat was echter nog niet achterhaald.

Uit een nieuw onderzoek in de USA is hierover wel meer duidelijk geworden. Het bleek dat bij korte intervallen (0-5 maanden) tussen bevalling en volgende conceptie, het risico op prematuritas en dysmaturitas met 40% toenam en op kinderen die klein voor de zwangerschapsduur waren met 30%. Bij een interval van 6-17 maanden was dit nog 10 % extra risico. Ook heel lange intervallen tussen bevalling en conceptie (meer dan 60 maanden) bleken het risico hierop te vergroten. Het beste interval bleek 18 tot 23 maanden te zijn (dus opeenvolgende bevallingen met een interval van 27-32 maanden).

De auteurs vinden dat men nog steeds kan aanraden om korte geboorte-intervallen te vermijden, maar meer voor het welzijn van de kinderen dan voor de moeders zoals bleek uit onderzoek Hoewel een deel van het averechtse effect blijkt gelegen te zijn in een hoger risico op vroeggeboorte en ondergewicht van de baby, is veel van de oorzaak nog onduidelijk.

Jammer dat er niet gekeken is naar het emotionele welzijn van moeder, vader en kinderen; tenslotte is sterfte niet de enige maatstaf waaraan je kan afmeten of het interval niet te kort is (noot van Elly Kreikamp).

Schuiven naar boven