Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Dunson (1999)

Dunson, Baird, Wilcox, Weinberg

Day-specific probabilities of clinical pregnancy based on two studies with imperfect measures of ovulation

Human Reproduction: vol. 14, no.7, p. 1835-1839

De auteurs gebruiken zeer ingewikkelde formules om uit twee eerdere onderzoeken de vruchtbare periode te schatten, en de kans op klinische (=niet-chemisch vastgestelde) zwangerschap bij gemeenschap op een bepaalde cyclusdag.

Zij concluderen dat de vruchtbare periode in de cyclus 6 dagen duurt (vanaf 5 dagen voor de ovulatie tot en met de dag van de ovulatie). De hoogste kans op een klinische zwangerschap trad op bij gemeenschap één dag voor de ovulatie. Zij verklaren de lagere kans op klinische zwangerschap bij gemeenschap op de dag van de ovulatie door de veronderstelling dat het eitje al verouderd is als de zaadcellen het bereiken. Verder zou het kunnen wijzen op een zeer korte levensduur van de eicel of dat de zaadcellen de eicel al heel kort na de eisprong niet meer kunnen bereiken.

Bij kinderwens kan een signaal dat de periode vóór de eisprong aangeeft (zoals het cervixslijm of de cervix zelf) dus zeer behulpzaam zijn om de kans op zwangerschap te vergroten.

Schuiven naar boven