Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Oddens (1999)

Oddens (1999)

Women´s Satisfaction With Birth Control: A Population Survey of Physical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, natural family planning, and sterilization among 1466 women

Contraception 1999/59:277-286

Bij 1466 vrouwen uit het vroegere West-Duitsland werden gebruikerstevredenheid alsook de fysische en psychologische gevolgen onderzocht van 5 courant gebruikte contraceptieve methoden. De aandacht werd vooral toegespitst op de gevolgen toegeschreven aan deze methoden door huidige en vroegere gebruikers. Het ging dus niet zozeer om objectief vastgestelde effecten, maar eerder om persoonlijke ervaringen die zeer belangrijk zijn voor de gebruiker maar onbekend blijven voor diegene die voorschrijft, zodat zij ook niet aan bod komen in de medische literatuur.

Uiteindelijk werden 1303 vrouwen ondervraagd omtrent huidig en vroeger gebruik van orale contraceptie (OC), 996 van condomen, 342 omtrent gebruik van spiralen (IUD), 428 van natuurlijke geboorteregeling (NFP), en 139 in verband met sterilisatie. De vrouwen beantwoordden vragen omtrent de methoden die zij ooit gebruikten.

Het bleek dat tevredenheid het grootst was na sterilisatie (92% van de gebruikers), gevolgd door OC (68% van de ooit gebruikers), IUD (59%), NFP (43%), en condoom (30%).

29% van de NFP gebruikers vermeldt een “ongewenste zwangerschap”, vergeleken met 5% bij OC en condoomebruikers. De meerderheid der gebruikers vermeldt geen wijzigingen in de gemoedstoestand tijdens het gebruik van de bestudeerde methoden. Het percentage van negatieve gemoedsveranderingen bedraagt 16% bij OC gebruikers, 23% bij condoom gebruikers, en 30% bij NFP gebruikers. Deze observaties laten veronderstellen dat subjectieve neveneffecten van een contraceptieve methode op de gemoedstoestand althans voor een deel van de gebruikers een gevoel van vertrouwen in een bepaalde methode reflecteert (namelijk met betrekking tot doeltreffendheid en veiligheid).

OC´s, IUD, en sterilisatie hadden een ruim positief impact op het seksleven, waar condoom vaak een negatieve invloed had. OC gebruikers vermeldden vaak minder overvloedige en minder pijnlijke maandstonden (in 56% der gevallen), IUD werd geassocieerd met heviger, langduriger, en pijnlijker menstruaties (in 65% der gevallen), maar deze laatste klachten werden eveneens teruggevonden in 32% der gevallen na sterilisatie.

Doorgaans toonde deze studie aan dat OC en sterilisatie een minder negatieve invloed had op het fysisch en psychologisch functioneren dan de andere bestudeerde methoden, in tegenstelling tot wat het algemeen publiek vaak gelooft.

Commentaar op deze studie

Mijn inziens is dit een prototype van een methodologisch vervalste studie met zeer veel bias. Buiten een te gering aantal deelnemers om 5 verschillende methoden te beoordelen (139 gevallen van sterilisatie), is het voornaamste bezwaar het feit dat de auteur 8 verschillende methoden beoordeelt in plaats van 5, en dat appels met peren worden vergeleken.

Hoe kan men een groep van 428 vrouwen die ooit eens symptothermale, kalendermethode of periodieke onthouding hadden gebruikt in hun leven, beschouwen als  homogene groep representatief voor bepaalde methode?

Wel interessant is dat de auteur spreekt over Duitsland waar “compared with other West European countries the use of NFP is relatively frequent”.

Te noteren ook 5% “ongewenste zwangerschappen” bij pilgebruik, hier in deze studie dus evenveel als bij de groep condoomgebruikers. De hoge NFP-cijfers zijn te wijten aan het feit dat ook de kalendermethode hier verwerkt werd.

Dr.med.gyn. A. Devos

Schuiven naar boven