Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Davis (2008)

Davis R., Kroll R., Soltes B., Zhang N., Grubb G.S., Constantine G.D.

Occurrence of menses or pregnancy after cessation of a continuous oral contraceptive

Fertility and Sterility 89 (2008) 1059-1063

Kunstmatige hormonale contraceptie levert een cyclus van 28 dagen op, waarbij de bloeding het gevolg is van onttrekking van exogene hormonen tijdens de pilvrije of placeboweek. Continue hormoontoediening vermindert de bloedingen, maar de vraag is of dit de vruchtbaarheid beïnvloedt. Onderzoekers bestudeerden 198 vrouwen uit een groep van 2134 met regelmatige cycli van 21-35 dagen, die deelnamen aan een fase 3-betrouwbaarheids- en veiligheidsstudie voor doorlopend dagelijkse inname van levonogestrel (LNG) 90 Rg/ethinyl E2 (EE) 20Rg (merknaam Lybrel) met een inname van tenminste 6 maanden. De meeste (81.8%) van de 198 vrouwen hadden 12 maanden Lybrel ingenomen met gemiddelde van 349 dgen voor studiedeelname. Van de 198 deelneemsters voltooiden 187 de studie. Hiervan kwam bij 185 (95.9%) de menstruatie spontaan terug of waren deze binnen de 90 dagen na het stoppen van LNG/EE zwanger. Van twee vrouwen die geen terugkeer van menstruatie hadden binnen de 90 dagen had een die na 124 dagen en de andere ongeveer 2 maanden na voltooiing van de studie. De mediane tijd van terugkeer van de menstruatie was 32 dagen. Delengte van de amenorrhee (gebruik van LNG/EE) hield geen verband met de terugkeer van de menstruatie. De auteurs concludeerden dat het stoppen van de menstruatie met LNG/EE snel omkeerbaar was.

Commentaar

NFP-consulenten die vrouwen begeleiden na voortdurend gebruik van LNG/EE kunnen hen geruststellen dat de menstruaties (en vermoedelijk ovulatie) meestal na 1-3 maanden zal terugkeren. Maar deze resultaten gelden enkel voor vrouwen die voordien cycli van normale lengte hadden.

Schuiven naar boven