Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Cousineau (2008)

Cousineau TM, Green TC, Corsini E, Seibring A, Showstack MT, Applegarth L, Davidson M, Perloe M.

On-line psychoeducational support for infertile women: a randomized controlled trial

Human Reproduction 23 (2008) 554-566

Medische en technische aspecten van fertiliteitsonderzoeken kunnen zwaar zijn voor koppels met fertiliteitsproblemen. Er zijn maar weinig ondersteunende maatregelen voor deze koppels. Veel informatie wordt gezocht op internetsites. Daarover bestaat echter weinig studiemateriaal. Daarom zochten een manier onderzoekers om een webapplicatie voor vorming en ondersteuning van vrouwelijke fertiliteitspatiënten uit te werken.

Zij maakten een online programma, het Infertility Source Program, dat info over fertiliteit, anatomie en fysiologie, cognitief gedrag en stress managementtechnieken bevatte. Ze veronderstelden dat vrouwen die aan een online Infertility Source Program zouden worden blootgesteld minder infertiliteitsgerelateerde stress zouden ondervinden en een betere efficiënte inzake omgang met fertiliteit zouden vertonen.

De onderzoekers gebruikten een randomized control trial, waarbij 190 vrouwen van tenminste 21 jaar bij diagnose van infertiliteit, in twee groepen werden onderverdeeld, een groep met het Infertility Source Program en een controlegroep, waarin hen gezegd werd dat zou nagegaan worden hoe koppels met infertiliteit omgaan. De gezochte resultaten waren verminderde infertiliteitsstress, omgang met fertiliteit, besluitvorming, relationele cohesie en omgangsstijl. De onderzoekers vonden dat de vrouwen die het programma hadden gevolgd een significante verbetering vertoonden op vlak van sociale aspecten van infertiliteit en zich beter geïnformeerd voelden over medische beslissingen rond hun persoon. De vrouwen die 60 minuten of meer online waren, vertoonden een significante daling van stress en een grotere zelfredzaamheid. Het besluit van de onderzoekers was dat een online ondersteuningsprogramma positieve psychologische effecten kan hebben en een kostenbesparend effect kan hebben voor fertiliteitsbehandeling.

Commentaar

De deelnemers aan de studie kregen $ 100 om de vragenlijst in te vullen. Een financiële incentive kan de resultaten beïnvloeden, zodat we niet weten hoe effectief of hoeveel vrouwen de website zouden gebruiken. Deze studie geeft het belang aan van een tussenkomst met webinformatie. De studie toonde aan dat hoe langer men met het programma bezig is, hoe beter de resultaten. Webinformatie voor vruchtbaarheid is handig en bereikbaar. Dit was een eerste studie en moet gevolgd worden door andere studies om de voordelen van onlineondersteuning en vruchtbaarheidsnoteringen voor NFP na te gaan

Schuiven naar boven