Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Marriott (2008)

Marriott JV, Stec P, El-Toukhy T, Khalaf Y, Braude P, Coomarasamy A.

Infertility information on the World Wide Web: a crosssectional survey of quality of infertility information on the internet in the UK

Reproduction 23 (2008) 1520-1525

Internet is een belangrijke informatiebron geworden. In het Verenigd Koninkrijk blijkt dat tot 80% van de mensen die aangesloten zijn op het internet dit gebruikt hebben om informatie rond gezondheid te zoeken, dus ook over fertiliteitsproblemen. Onderzoekers tikten het woord ‘infertility’ in google en onderzochten de eerste 107 relevante sites. Ze werden onderverdeeld volgens: 1) gerund of gefinancierd door de National Health Service (NHS), 2) private vruchtbaarheidsklinieken, 3) andere behandelingen, 4) commerciële informatie, 5) niet-commerciële informatie en 6) patiëntenfora. De kwaliteit van de site werd beoordeeld op basis van geloofwaardigheid, accuraatheid en navigatiemogelijkheden. De geloofwaardigheid werd gebaseerd op zes criteria, accuraatheid op basis van drie en navigatie op basis van 6. er werd voor deze 15 criteria gekeken of ze al dan niet aanwezig waren. De onderzoekers gaven een gemiddelde voor alle 107 sites. De maximale score voor credibiliteit en navigatiemogelijkheden was 642, voor accuraatheid 321.

De onderzoekers vonden dat de totale scores voor alle soorten fertiliteitssites laag waren. De laagste score voor accuraatheid was 50 punten op 321 (16%). De hoogste score voor navigabiliteit was 60% of 387 punten op 642, en credibiliteit kwam overeen met 275 op 642 punten (43%). De hoogste punten voor subcriteria was het functioneren van interne en externe links met 90% van de sites die een score kregen. De NHS-klinieken kregen een hoger gemiddelde dan de privéklinieken en niet-commerciële informatiesites. De auteurs besloten dat de kwaliteit van de informatiebronnen op internet wisselend is, maar over het algemeen erg pover.

Commentaar

De auteurs bevelen individuele clinici aan om de kwaliteit van de websites te beoordelen alvorens hen aan hun patiënten aan te bevelen. Hetzelfde geldt voor NFP-consulenten, wanneer zij websites aanbevelen aan hun gebruikers.

Schuiven naar boven