Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Fertiliteitsproblemen

Wat is het eigenlijke fertiliteitsprobleem?

Quasi alle koppels beginnen aan kinderwens na langdurig (hormonaal) anticonceptiegebruik. Ze weten wel hoe (met anticonceptiva) géén kinderen krijgen, maar niet hoe wél kinderen krijgen, omdat sinds hun jeugdjaren de nadruk werd gelegd op het vermijden van een zwangerschap.

Koppels willen na het stoppen van hormonale anticonceptie ook meteen zwanger worden. Maar in de helft van de gevallen lukt dit niet, omdat de natuurlijke vruchtbaarheid slechts langzaam terug op dreef komt. Dit kan normaal zelfs tot een jaar duren, zonder echt alarmerend te zijn.

De eerstelijnsgeneeskunde (vroedvrouw, huisarts en gynaecoloog) kan hier met de hulp van ervaringsdeskundige consulenten een sleutelrol spelen om koppels bewust te maken van hun vruchtbaarheid.

Uiteraard zijn er daarnaast nog een aantal andere factoren die de vruchtbaarheid negatief kunnen beïnvloeden, maar deze gelden zowel voor natuurlijke als kunstmatige behandeling van het fertiliteitsprobleem (roken, over- of ondergewicht).

Cycluskennis

De cycluskennis bij de doorsneebevolking is bijzonder eenzijdig en gericht op de mythe van de 28 dagen. Hierdoor is het vals beeld ontstaan van de regelmatige cyclus, waarop een kalendermethode van toepassing zou zijn. Van de kalendermethode (anno 1930) is intussen voldoende aangetoond dat deze onbetrouwbaar is voor het bepalen van de vruchtbare fase van een cyclus, door het veelvuldig falen als anticonceptiemethode. Daarom moeten de kalendermethode of zogenaamde fertility-apps zeker ook niet bij subfertiele koppels gebruikt worden om een zwangerschap na te streven.

Met Sensiplan wordt op basis van objectiveerbare parameters dag na dag vastgesteld in welke cyclusfase de vrouw zich bevindt. Daardoor kan het koppel gericht coïtus hebben in het fertiele venster. De enige voorwaarde is het geduldig aanleren van de methodiek door een ervaringsdeskundige consulent. Leren autorijden doe je ook niet bij een instructeur die enkel een theoretische kennis heeft!

Schuiven naar boven