Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Flynn, A (1996)

Flynn, A

Natural Family Planning

British Journal of Family Planning 21/4 (146-148) 1996

Het betreft een overzichtsartikel over natuurlijke gezinsplanning. Naast de geschiedenis van allerlei vormen van natuurlijke gezinsplanning en de definitie ervan, worden de cyclische veranderingen en de observatiemethodiek ervan beschreven. Vervolgens beschrijft de auteur de diverse natuurlijke methoden van tegenwoordig.

1. De ‘single-index’-methoden (maken slechts gebruik van één vruchtbaarheidssymptoom): Billingsmethode, cervix-methode, temperatuur-methode, Lactatie Amenorrhoe Methode.

2. De ‘multiple-index’-methoden (maken gebruik van een combinatie van symptomen): double check methode (onze NFP), mucothermale methode (slijm en temperatuur), calculothermale methode (kalender en temperatuur)

Vervolgens noemt de auteur een aantal problemen voor NFP-gebruikers (leerperiode van 3-6 maanden, stresscycli met langdurige abstinentie, storingen in de temperatuur, problemen met de slijmobservatie). Met name wat zij beschrijft als problemen bij de slijmobservatie is interessant: de slijmobservatie is erg subjectief, het slijm verschijnt pas na 1-2 dagen bij de vulva; het kan door medicijnen beïnvloed worden en de hoeveelheid kan variëren met de leeftijd.

Vervolgens beschrijft zij de betrouwbaarheid van de natuurlijke methoden, waarbij de double-check-methoden en de LAM als zeer betrouwbaar genoemd worden, mits zij goed aangeleerd worden. Zij concludeert dat dokters en anderen werkzaam op geboorteregelingsgebied, bekend moeten zijn met de meest betrouwbare natuurlijke methoden en hun patiënten naar goede instructeurs, boeken en video’s moeten kunnen verwijzen.

Schuiven naar boven