Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Frank-Herrmann (2011)

P. Frank-Herrmann, U. Sottong, S. Baur, E. Raith-Paula, T. Strowitzki, G. Freundl

Natürliche Familienplanung. sensiplan® – eine moderne, verlässliche Methode

Gynäkologe 2011; 44:17-22

Natuurlijke geboorteregelingsmethoden maken ook ontwikkelingen. door. Er bestaat soms onduidelijkheid over de doeltreffendheid, de kwaliteit, de indicaties en het gebruikersprofiel van de verschillende methoden. Die verschillen vooral van mekaar op het vlak van geboortebeperking wat inzake betrouwbaarheid en toepasbaarheid. Om een beter onderscheid te kunnen maken worden methoden niet meer alleen onder de verzamelterm ‘natuurlijke geboorteregeling’ of ‘NFP’ samengevat, maar krijgen ze steeds meer een eigen naam. Omdat al deze NFP-methoden op zelfwaarneming gebaseerd zijn, worden ze sinds enkele jaren ook door de WHO als ‘Fertility Awareness based Methods’ (FAM) benoemd.

In hun artikel beschrijven de auteurs de meest bekende methoden met hun moderne varianten, hun betrouw-baarheid en doelgroep. Dit is belangrijk, omdat in de wetenschappelijke literatuur en door internationale orga-nisaties zoals de WHO soms pogingen ondernomen worden om minder betrouwbare of bruikbare methoden die eigenlijk in een andere context ontwikkeld werden (b.v. voor ontwikkelingslanden), in Europa te propageren.

Om in Europa aanvaard te worden, moet een methode een betrouwbaarheid hebben die met de pil vergelijkbaar is, dus een methodezekerheid van minder dan 1% falen hebben (bij correct gebruik binnen een jaar) en een gebruikerszekerheid die hier niet te ver van afligt. De sinds meer dan 20 jaar door de Duitse Arbeitsgruppe NFP ontwikkelde methode, die nu onder de naam Sensiplan® wordt aangeboden, beantwoordt aan deze eisen.

De auteurs beschrijven verder andere NFP-methoden, die ofwel voor andere doelgroepen bestemd zijn (kalendermethode zoals de Standard Days Method, of de Billings Ovulatie-methode, de Modified Mucus Method, de Two Days Method, de Creighton-Modell-methode), ofwel te ingewikkeld of weinig bruikbaar zijn (zoals de Rötzermethode of de temperatuurmethode). Omdat Sensiplan® relatief eenvoudig is en een hoge betrouwbaarheid heeft, wordt deze methode door de Duitse Vereniging voor Gynaecologische Endocrinologie en Fertiliteit (DGGEF) aanbevolen, zowel voor geboortebeperking als bij kinderwens.

Commentaar

Dankzij de academische interesse in de verdere ontwikkeling van de symptothermale methode is Sensiplan® een zeer betrouwbare methode geworden. Dit heeft in grote mate bijgedragen tot de aanbeveling van de DGGEF van deze methode voor geboortebeperking en fertiliteitsbehandeling. We hopen dat in de nabije toekomst ook in Belgische academische kringen interesse groeit en vooral dat de nodige fondsen – bij voorkeur van overheidswege – worden vrijgemaakt.

Schuiven naar boven