Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Choi (2010)

Choi J., Chan S. en Weibe E.

Natural Family Planning: Physicians’ knowledge, attitudes and practice

Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2010; 32: 673-678

In Canada gebruikt ongeveer 3% van de vrouwen een natuurlijke methode (NFP) om een zwangerschap te vermijden. Reden hiervoor zijn de voordelen zoals het ontbreken van bijwerkingen, gezond, goedkoop en beantwoordend aan de waarden van de vrouw. Een aantal methoden hebben bovendien een betrouwbaarheid die vergelijkbaar is met moderne contraceptiva. Op basis van deze feiten en op basis van het recht van de vrouwen om alle keuzeopties voor geboorteregeling te krijgen, hebben onderzoekers van het departement huisartsgeneeskunde van de British Columbia University in Canada, de perceptie van NFP door Canadese artsen onderzocht.

De onderzoekers stuurden een vragenlijst naar 317 huisartsen, alle gynaecologen van het College of Physicians and Surgeons of British Columbia en de 239 huisartsen en gynaecologen die resident waren van de universiteit. De respons bedroeg 44%. Tweeëntwintig procent vond NFP een aanvaardbare optie voor hun patiënten. Bij kinderwens vermeldde 37% NFP als mogelijkheid. Slechts 7% van de artsen gebruikte zelf NFP en 25% gebruikte dit vroeger. Slechts 6% kon de methodebetrouwbaarheid correct inschatten en 33% de gebruikerszekerheid. Oudere mannelijke artsen met een religieuze binding waren eerder geneigd om NFP voor te schrijven.

De onderzoekers besluiten dat artsen meer moeten weten over moderne NFP-methoden om hun patiënten een evidence based begeleiding te kunnen aanbieden.

Commentaar

Deze studie wijst op een algemeen gebrek aan kennis bij de artsen, wat zeker ook voor België en Nederland geldt. Terecht wijzen de auteurs op het belang van het geven van evidence based informatie. In deze tijden van evidence based medicine (ebm) en van patiëntenrechten zou het normaal moeten zijn dat patiënten ALLE beschikbare wetenschappelijke informatie krijgen. Veel artsen antwoorden gewoon op de vraag van hun patiënten naar de pil met een voorschrift, maar bieden zelf spontaan geen alternatief aan. Uiteraard begint kennis van NFP aan de universiteit, maar daar wordt weinig of geen aandacht aan besteed, onder het mom dat vrouwen daar geen tijd voor of zin in hebben. Intussen heeft men dankzij diverse campagnes wel tijd om uren per week te fitnessen en te sporten. Waarom vrouwen die paar minuutjes per dag niet zouden besteden aan het toepassen van een gezonde geboorteregeling, blijft ons een raadsel. Deze Canadese studie toont alvast aan, waarin de volgende jaren geïnvesteerd zal moeten worden, nl. in correcte informatie aan artsen, via universitaire docenten.

Schuiven naar boven