Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Mansour (2010)

Mansour D, Inki P en Gemzell-Danielsson K.

Efficacy of contraceptive methods: A review of the literature

The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2010; 15(1): 4-16

De auteurs zochten met de Ovid-interface op Medline en Embase naar artikels die een Pearl-index (PI) of Life-table gaven tussen januari 1990 en februari 2008. Studies die minder dan 400 personen per groep bespraken en minder dan zes cycli/maanden werden uitgesloten. Producten die geen licentie hadden of internationaal niet beschikbaar, noodcontraceptie en vasectomie werden uitgesloten. Uiteindelijk werden 139 studies geïdentificeerd. Hormonale methoden scoorden volgens de auteurs het beste met een PI onder 2.5. Wel stelden ze vast dat een Amerikaanse studie voor pil en patch een PI van 7.58 resp. 4.46 gaf bij dagelijks gebruik. Het spiraaltje blijkt met een PI van 1.5 erg betrouwbaar, en het hormoonspiraaltje zou het eerste jaar zelfs betrouwbaarder zijn dan sterilisatie van de vrouw. Met een faalcijfer tussen 0.4 en 2.0 op 100 scoort de Lactatie Amenorrhee Methode behoorlijk. Maar volgens de auteurs zijn natuurlijke methoden het minst betrouwbaar. De ovulatiemethode (Billings) zou in ideale omstandigheden in 3.2% falen, in de dagelijkse praktijk liefst 85.0%. Volgens de auteurs zou dit overzichtsartikel de hiërarchie van methoden bevestigen: vrouwelijke sterilisatie en langwerkende hormonale contraceptie (hormonenspiraal en implantaten), gevolgd door spiraaltjes en korterwerkende hormonale contraceptiva (prikpil, pil, patch en ring), barrièremethodes en natuurlijke methodes.

Commentaar

Het artikel van Mansour mag gerust beschouwd worden als een publicitair artikel voor de contraceptie-industrie. In haar vergelijking met natuurlijke methoden werden de artikelen van Freundl en Frank-Herrmann (2007) buiten be­schouwing gelaten, omdat de auteurs niet gezocht hebben op ‘Fertility Awareness’ of ‘natural family planning’. Ook werd geen enkele van de firma’s onafhankelijke studie opgenomen om de eventuele realiteit weer te geven. De verschillende medewerkers geven overigens aan financiële steun te hebben ontvangen van Bayer-Schering Pharma AG, wat de studie uiteraard in een heel ander daglicht plaatst. Dergelijke studies zouden grondiger moeten bekritiseerd worden alvorens in een peer reviewed tijdschrift gepubliceerd te worden.

Schuiven naar boven