Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Karimzadeh (2010)

M.A. Karimzadeh, en M. Javedani

An assessment of lifestyle modification versus medical treatment with clomiphene citrate

Fertility and Sterility 94 (2010) 216-220

Ongeveer 5-10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden getroffen door het policycistisch ovariumsyndroom (PCOS), een endokriene pathologie die interfereert met de hypothalamus-ovarium as van de menstruele cyclus. Vrouwen met die syndroom vertonen anovulatoire cycli, teveel androgenen, klinische tekenen van hyperandrogenisme (gezichtsbeharing) en polycystische eierstokken, die via echografie zichtbaar worden. Veel van deze vrouwen hebben ook insulineresistentie. Behandeling hiervoor omvat het gebruik van clomifeen, metformine om de insulineresistentie te behandelen, en veranderingen van leefstijl met dieet, oefeningen en gewichtsverlies. Er bestaan weinig studies om de relatieve werkzaamheden van deze behandelingen te vergelijken. Daarvoor hebben onderzoekers dit allemaal onderzocht.

De studiedeelnemers waren 343 vrouwen die een behandeling voor infertiliteit zochten aan het Infertility Research Center van de Yasd Medical University in Iran. Alle vrouwen beantwoordden aan de Rotterdamcriteria voor diagnose van PCOS (chronische anovulatie, clinische of biochemische tekenen van hyperandrogenisme en polycystische morfologie via verschillende echografieën aangetoond). De deelnemers werden gerandomiseerd in een clomifeengroep (n=90), die op dagen 3-7 van de cyclus 100 mg clomifeen kregen, een metforminegroep (n=90) die een aangepaste behandeling van 500-1500 mg/dag voor 3-6 maanden kregen, een metformine plus clopifeengroep (n=88) en een leefstijlgroep (n=75) die een dieet voor gewichtsverlies volgden en 30 minuten oefeningen per dag. Alle deelnemers werden onderzocht bij het begin van de studie en dan acht maanden later voor veranderingen in de cycli, lipiedeniveaus, endokriene veranderingen, tailleomtrek en klinische zwangerschapscijfers. Na acht maanden waren de tailleomtrek, bloedsuikergehalte, lage densiteitlipiede-, testosterone- en sex hormoon binding globuline (SHBG)-niveaus merkelijk beter in de leefstijlgroep, vergeleken met de twee andere groepen. Hoewel de zwangerschapscijfers niet significant verschilden, had de leefstijlgroep 20% zwangerschappen, de clomifeengroep 12.2%, de metforminegroep 14.4% en de clomifeen plus metforminegroep 14.8%. De onderzoekers besloten dat een aanpassing van de leefstijl prioritair was bij de behandeling van PCOS-patiënten.

Commentaar

We kunnen deze besluiten delen, al zou het zeker een pluspunt zijn om bijkomend de natuurlijke cyclus van deze vrouwen te volgen, zodat de resultaten van de behandeling van PCOS ook op het vlak van de cyclus zichtbaar kan worden.

Schuiven naar boven