Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Brosens (2009)

Brosens I, Hernalsteen P, Devos A, Cloke B, Brosens JJ

Self-assessment of the cervical pupil sign as a new fertility-awareness method

Fertility and Sterility 91 (2009) 937-939

Onderzoekers gingen na of vrouwen aan de hand van een speciaal speculum, de Femiscope, in staat waren om hun vruchtbare fase correct te meten met de zelfobservatie van de cervix.

Twintig vrijwilligers tussen 21 en 44 jaar met een regelmatige cyclus namen aan de studie deel. Van de 20 vrouwen waren 7 nullipare en 13 hadden een of meer vaginale geboortes ervaren. Alle vrouwen kenden de symptothermale methode (NFP). Ze leerden het toestelletje gebruiken voor de waarneming van de cervix en deden dit van dag 8 tot 18 in de cyclus. De cervix werd beoordeeld van 1 mm 1 tot 3 mm en meer dan 3 mm opening (pupilteken). Ze vergeleken ook met het cervixslijm op een schaal van 1 tot 6 evenals de ochtendtemperatuur. De stijging van ochtendtemperatuur werd gebruikt om de ovulatiedag te bepalen. Over een periode van zes maanden werden 58 cycli geëvalueerd, waarbij een luteale fase van 9 tot 14 dagen werd geobserveerd.

In 38 (63%) van de cycli bepaalde de opening van de cervix de vruchtbare fase en in 36 (62%) cycli correleerde het cervixslijm met de vruchtbare fase. De lengte van de vruchtbare fase bepaald met het pupilteken lag tussen 1 en 11 dagen (gemiddeld 3.1) en met het cervixsslijm tussen 2 en 8 dagen (gemiddeld 4.8 dagen). De bepaling van de vruchtbare fase was met het pupilteken significant korter en consistenter dan met het slijmsymptoom. Deze observatiewijze is haalbaar, maar vergt meer onderzoek.

Commentaar

Deze studie hebben we zelf uitgevoerd in opdracht van prof. Brosens. De idee om een speciaal ontworpen speculum (de Femiscope) te gebruiken bij de zelfobservatie bleek voor sommige vrouwen heel aantrekkelijk, voor andere net niet. Het pupilteken op zichzelf lijkt interessant, maar op dit ogenblik zien we nog niet hoe dit makkelijk in de praktijk kan worden toegepast. Een eenvoudig toestelletje dat de cervix zou kunnen waarnemen en meten, is zeker een piste die in de toekomst kan bewandeld worden voor vrouwen die moeilijk zwanger worden en met de cervixobservatie een goede parameter kunnen vinden.

Schuiven naar boven