Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Cole (2009)

Cole LA, Ladner DG, Byrn FW

The normal variabilities of the menstrual cycle

Fertility and Sterility 91 (2009) 522-527

Onderzoekers van de University of New Mexico hebben nagegaan wat de normale cyclusgegevens zijn van gezonde vrouwen die geen hormonale contraceptie gebruiken. Cycli langer dan 40 dagen werden uitgesloten.

De deelneemsters waren 184 gezonde vrijwilligers tussen 18 en 36 jaar. omwille van abnormale cycluslengte of hormoonniveaus werden 17 vrouwen uitgesloten. De dagelijkse urinestalen werden ingezameld om de LH-piek en hCG-niveaus te meten. De lengte van de folliculaire fase werd bepaald vanaf de eerste menstruatiedag tot de LH-piek. Er werden 408 normale cycli geproduceerd en 111 cycli met een zwangerschap.

De totale cycluslengte bedroeg tussen 25 en 32 dagen met een folliculaire fase van 10-20 dagen en een luteale fase van 9-17 dagen. De dag van innesteling werd bepaald aan de hand van de hCG-meting en vond plaats tussen dag 20 en 30. Het feit dat een innesteling reeds 4 dagen na de ovulatie kan plaatsvinden is een nieuw gegeven.

Commentaar

Deze gegevens zijn op zichzelf interessant en bevestigen de kennis die met NFP kan worden nagegaan. NFP-consulenten en vrouwen die deze methode toepassen, kunnen de normaliteit van cycli makkelijk nagaan en met deze gegevens vergelijken.

Schuiven naar boven