Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Gaete (2009)

X. Gaete, M. Vivanco, and F.C. Eyzaguirre, et al.

Menstrual cycle irregularities and their relationship with HbA1c and insulin dose in adolescents with type 1 diabetes mellitus

Fertility and Sterility

Langere cycli en onregelmatige menstruaties worden geassocieerd met type 1-diabetes, hartziekten en PCOS bij volwassen vrouwen. Het is geweten dat adolescenten meer onregelmatige cycli hebben dan volwassen vrouwen. Het is echter niet geweten wat de invloed van type 1-diabetes en de intensiteit van insulinecontrole op de menstruele cyclus bij adolescenten is. Daarvoor deede de geneeskundefaculteit van de universiteit van Chili een prospectief onderzoek om de cyclusvariabiliteit na te gaan bij adolescenten met type 1-diabetes die tenminste drie dagelijkse doses insuline kregen. De deelneemsters waren 56 post-menarche adolescenten met type 1-diabetes mellitus (gemiddelde leeftijd 15.3 jaar) uit drie ziekenhuizen in Santiago (Chili). De 56 adolescenten werden vergeleken met 56 controles (gemiddelde leeftijd 14.7 jaar) vergelijkbaar op basis van gynaecologische leeftijd en BMI. Allen werd geleerd om hun menstruatiekalender bij te houden en werden maandelijks herinnerd om deze aan te vullen. Ze vulden gemiddeld 4 cycli in.

Over het algemeen vonden de onderzoekers dat adolescenten met type1-diabetes langere cycli hadden en meer variabiliteit in de cycluslengte met een gemiddelde lengte van 48.0 dagen (SD=38.9) in vergelijking met 32.0 dagen (SD=6.9) voor de controles. Ze vonden ook veel meer oligomenorrhee (58.9% vs 19.6%) en amenorrhee (10.7% vs 1.8%) bij de patiëntes vergeleken met de controlegroep. Bovendien bleek bij een verhoging van de HbA1c-niveaus ook de lengte en variabiliteit van de cycli toe te nemen evenals het voorkomen van oligomenorrhee. Bijvoorbeeld met een HbA1c-niveau lager dan 7.6 bedroeg de lengte 34.9 dagen (SD=8.9) en het aantal cycli met oligomenorrhee 53.3%; met HbA1C-niveaus tussen 7.6 en 8.9 was de gemiddelde lengte 48.6 dagen (SD=17.8) en het aantal cycli met oligomenorrhee 72.2%; met HbA1c-niveaus hoger dan 9 was de gemiddelde lengte 57.0 (SD=52.3) en het aantal cycli met oligomenorrhee 54.4%. als het HbA1c-niveau met 1 punt toeneemt, neemt de cyclus met vijf dagen toe.

De lengte van de cycli van adolescenten met een vaste controle van bloodsuikerniveaus lijkt op de parameters van de controles, behalve wat betreft het voorkomen van oligomenorrhee. De onderzoekers veronderstellen dat hyperglycemie een direct effect hebben op de eierstokken en werken met het uitstel van de eicelrijping.

Commentaar

Bijgehouden vruchtbaarheidstekens kunnen een nuttige informatie zijn voor gezondheidswerkers die met adolescente met diabetes werken om te zien hoe goed hun patiënten hun metabolisme controleren. Gezondheidswerkers die merken dat adolescente patiënten heel onregelmatige cycli hebben, kunnen de niveaus van bloedsuikers en HbA1c controleren.

Schuiven naar boven