Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Wolman (2009)

I. Wolman, T.B. Gal, and A.J. Faffa

Cervical mucus status can be accurately estimated by transvaginal ultrasound during fertility evaluation

Fertility and Sterility 92 (2009) 1165-1167

Fertiliteitsspecialisten bepaalden of de breedte van het cervicaal kanaal, bepaald met transvaginale echo, overeenkomt met cerxisslijmkarakteristieken van vrouwen die een fertiliteitsbehandeling ondergaan. Een van de redenen is het feit dat artsen die een ovulatie stimuleren (met clomifeen) vaak de folliculaire ontwikkeling met transvaginale echo volgen en de optimale tijd voor gemeenschap bepalen om een zwangerschap te bereiken.

De deelneemsters aan de studie waren vrouwen die fertiliteitsbehandeling vroegen aan een grote medische instelling. Er waren 101 deelneemsters waarvan 23 in een natuurlijke cyclusgroep, 56 waren in de clomifeengroep en 23 werden behandeld met menotropines voor ovulatie-inductie. Alle vrouwen ongergingen een transvaginale echo en tegelijk werden cervixslijmstalen afgenomen. De breedte van het cervicaal kanaal werd gemeten op zijn breedste plaats.

Het cervixslijm werd onafhankelijk in 3 graden bepaald, hoeveelheid, kwaliteit en rekbaarheid, met 3 als beste kwaliteit. Ze ontdekten dat de slijmscores een gemiddelde hadden van 6.1 voor de natuurlijke cyclusgroep, 6.8 voor de clomifeengroep en 4.9 voor de menotropinegroep. Ze vonden ook dat de breedte van het cervicaal kanaal goed overeenkwam met de slijmscores, dus een breedte van 1.0 mm kwam voor weinig slijm, 2.9 mm voor overvloedig slijm, 0.8 mm voor arme kwaliteit en 1.8 mm voor goede kwaliteit. Ze berekenden dat een score van 5 voor cervixslijm een goede standaard is, wanneer de scores van 5 of minder, de kanaalbreedte gemiddeld 0.9 mm was; indien 5 of meer, was het 2.1 mm en met een score van 5, 0.97 mm. Daarom veronderstelden ze dat de endocervicale breedte van 1 mm zou kunnen dienen als grens voor gunstig en ongunstig cervixslijm en voor de vaginale omgeving voor bevruchting. Ze stelden de resultaten van een transvaginale echo die de breedte van het cervickaal kanaal meet als een makkelijke manier om onrechtstreeks het cervixslijm te meten en een optimale omgeving voor spermatozoa en een mogelijke bevruchting.

Commentaar

Vanuit NFP zou het zeker zo eenvoudig zijn om fertiliteitspati├źnten te leren om hun slijm te observeren. Dit zou deze vrouwen versterken en de mogelijkheid bieden om zelf hun cyclus te volgen. Positief aan dit artikel is de beschrijving van het belang van cervixslijm voor de vruchtbaarheid en gezondheid van de vrouw, waarmee ze een welkome omgeving vormt voor de zaadcellen en een bescherming biedt voor de vijandige vaginale omgeving.

Schuiven naar boven