Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Freundl (1995/2)

Freundl G

Natürliche Familienplanung in der ärtzlichen Praxis – Kooperation mit ausgebildeten Beratern

Archives of Gynecology and Obstetrics, 257/1-4 (643-650) 1995

In Duitsland zijn er 619 NFP-consulenten. De arts weegt met een echtpaar af of NFP iets voor hen is en verwijst ze naar een consulent. Het voordeel van deze werkwijze is een ontlasting van de arts, die niet voldoende tijd heeft om z’n cliënten NFP te leren. Daarnaast kan er een betere vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt ontstaan, en kan, bij problemen, het spreekuur makkelijker verlopen doordat de vrouw goed geïnformeerd is. Zo kunnen uit haar cycluskaarten allerlei diagnoses afgeleid worden uit de gegevens over het slijmpatroon (gestoorde follikelrijping, onvoldoende slijmpatroon, optimale bevruchtingstijd) en de temperatuur (korte luteale fase, anovulatoire cyclus, ovulatiepijn, zwangerschap en berekenen van vermoedelijke geboortedatum). Bij vruchtbaarheidsproblemen kunnen onderzoeken beter gepland worden of zelfs overbodig zijn, wat de belasting voor de vrouw vermindert en de acceptatie ervan vergroot.
Voor een betrouwbare toepassing van NFP is het goed aanleren ervan zeer belangrijk. Daarom moeten de Duitse NFP-consulenten zich één maal per jaar bijscholen, anders wordt hun erkenning ingetrokken.

In het artikel worden nog verdere gegevens vermeld over de betrouwbaarheid:
Inmiddels zijn er 22.000 cycli van 1215 vrouwen verzameld. 47% ervan is NFP-puur, 53% NFP-mix. Opvallend is dat slechts 12,5% van de vrouwen zich strikt aan abstinentie in de vruchtbare periode houdt; 34,2% heeft soms onbeschermde gemeenschap in de vruchtbare periode; 11,3% heeft in de vruchtbare periode consequent beschermd contact, en 35% soms beschermd, soms onbeschermd contact in de vruchtbare periode. Het gaat meestal om coïtus dicht bij de grenzen van de vruchtbare periode.

De methodezekerheid bij vrouwen tussen 19 en 45 jaar met regelmatige cycli (25-35) dagen is 0,5. De gebruikszekerheid bedroeg bij deze groep voor NFP-puur 2,6 en voor NFP-mix 1,7. Bij vrouwen met meer dan 10% onregelmatige cycli (d.w.z. korter dan 25 of langer dan 35 dagen) bedroeg de gebruikszekerheid voor NFP-puur 4,4 en voor NFP-mix 2,4. NFP behoort dus tot de (zeer) betrouwbare geboorteregelingsmethoden.

Schuiven naar boven