Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Freundl (1995/1)

Freundl G

Empfängnisverhütung 2000 – globale und lokale Aspekte. Natürliche Familienplanung

Archives of Gynecology and Obstetrics, 257/1-4 (525-29) 1995

In 1992 maakten natuurlijke methoden van gezinsplanning (temperatuurmethode, Billingsmethode, symptothermale methode) 7% uit van de gebruikte geboorteregelingsmethoden in Duitsland. In 1985 kwam uit onderzoek naar voren dat dit 14% kon zijn als de vrouwen beter over deze methoden geïnformeerd zouden zijn. In ontwikkelingslanden is het aandeel van de natuurlijke methoden groter door culturele of socio-economische omstandigheden. Welke natuurlijke methode gekozen wordt is afhankelijk van de cultuur. Bij hoge eisen aan de betrouwbaarheid (zoals in Duitsland), zal men kiezen voor een double-check-methode. In ontwikkelingslanden, waar men zo goedkoop en eenvoudig mogelijk een reductie van het kindertal wil bereiken, zal de Billings-methode goed voldoen. Door de ontwikkeling van nieuwe technische hulpmiddelen om (on)vruchtbaarheid vast te stellen, zullen in de toekomst een aantal mensen op natuurlijke gezinsplanning overgaan, die nu niet de NFP-regels willen of kunnen leren. Voorbeelden hiervan zijn: temperatuurcomputers, weerstandsmeters, zakmicroscoopjes voor speekselbeoordeling, hormoontests.

Het Duitse betrouwbaarheidsonderzoek naar onze NFP-methode omvat op het moment van schrijven van het artikel 13.667 cycli. De methodezekerheid heeft een Pearl-Index(PI) van 0,7. De gebruiks-PI is 2,4. Dit laatste cijfer uitsplitsen naar NFP-puur (onthouding in de vruchtbare periode) en NFP-mix (combinatie met andere anticonceptiva) bedraagt de gebruiks-PI resp. 3,3 en 1,9. Eind 1994 werd de studie afgesloten; de definitieve resultaten kunnen binnenkort in publicaties verwacht worden.

Schuiven naar boven