Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Gestandaardiseerde cyclusmonitoring met Sensiplan

Vandaag vinden we het normaal dat we een cursus van minimum 10 uur volgen om als huisarts een EKG te leren interpreteren, want nadien kunnen we bij lezing van een EKG op korte tijd een correcte diagnose stellen.

Merkwaardig genoeg werd tot de ontwikkeling van Sensiplan, nooit echt een poging ondernomen om cyclusgegevens op een gestructureerde manier te registereren en te leren interpreteren. De klassieke temperatuurcurve was vaak waardeloos wegens gebrek aan standaardisering (wijze van temperatuurmeting, invloed van storingen…) (zie voorbeeld hieronder).

Sensiplan biedt de gelegenheid om in één oogopslag de cyclussituatie van een vrouw te interpreteren (zie voorbeeld hieronder), zodat een betrouwbare diagnose mogelijk wordt. Bovenstaande curve lijkt op het eerste gezicht een anovulatoire cyclus. Door toepassing van de Sensiplan-methodologie wordt de feitelijke inhoud blootgelegd. Het is duidelijk dat deze vrouw een normale cyclus heeft met ovulatie rond dag 13-14 en een normale luteale fase van 10 dagen. Met eenvoudige regels is het nu mogelijk om in elke cyclus betrouwbaar het fertiele venster met de ovulatie te bepalen[1].

Dit veronderstelt wel een grondige leerperiode voor de patiënt, die de eigen vruchtbaarheidstekens moet leren herkennen en gestandaardiseerd registereren, evenals een degelijke training van de artsen om op basis van deze gegevens een betrouwbare diagnose te kunnen stellen. [2]

[1] Gnoth et al. (2002): Arch Gynecol Obstet 267, 67-71

[2] Thijssen et al. (2014) Facts Views Vis Obgyn, 6 (3): 113-123

Schuiven naar boven