Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Klassieke cyclusmonitoring vs Sensiplan

Echografische cyclusmonitoring

Sensiplan laat toe om de klassieke cyclusmonitoring (echografie en bloedanalyse) gerichter uit te voeren en in een groter aantal cycli door de eerstelijnsarts. Zo kan op een zinvolle manier geantwoord worden op een onaanvaardbare druk van de patiënten om de eerstelijnsarts (omnipracticus en gynaecoloog) te verplichten té snel naar invasieve therapieën (ART) door te verwijzen.

Ultrasound scanning and cervical mucus aspiration were performed at each visit, at 1 to 2 day intervals until follicle rupture was confirmed by ultrasound.
We acknowledge that the number of visits needed to determine the fertile window length by ultrasound is considerable. Although ultrasound is an accurate and widely accepted method for ovulation detection, urinary LH-testing is a reliable alternative and may reduce the number of visits required for determining the fertile window length.
A clinical limitation of the fertile window length is that its assessment requires a substantial effort by fertility professionals, and might pose a burden on subfertile couples.
[1]

Ovulatiedetectie met vaginale echografie is weliswaar performant voor het vaststellen van de ovulatie, maar dient dan heel frequent te worden uitgevoerd. Dit is zeker het geval bij onregelmatige cycli, waar de dag van de eisprong zonder vrucht­baar­heids­bewust­zijn van de vrouw niet voorspelbaar is. Sensiplan laat toe om met de gemotiveerde patiënt de klassieke cyclusmonitoring (echografie en bloedanalyse) gerichter uit te voeren en in een groter aantal cycli. [2] Gerichter, omdat de patiënte weet wanneer ze in de hoogvruchtbare fase van haar cyclus komt en een echografische controle zinvol is. Ook kan een luteale bloedafname (progesterone) correcter getimed worden, waardoor vals negatieve resultaten vermeden worden.

Nonspermicide gel

Three commercial, nonspermicidal gels used in fertility practice were found to be toxic to sperm in a 24-hr sperm survival assay; these included Felis, Replens, and Aquasonic Gel, which is used for transvaginal ultrasound during ovulation monitoring. In contrast, Pre-Seed did not cause any sperm toxicity, suggesting its appropriate use by patients who are trying to conceive, as well as clinicians during fertility procedures.[3]

Misschien moet de vraag gesteld worden of het gebruik van mogelijk toxische gels bij vaginale echografie – en dit op het cruciale moment van de fertiliteit van het koppel – niet een bijkomende factor van interferentie met normale bevruchting kan zijn.

[1] Keulers et al (2007) Hum Reprod 22/6, 1652-1656

[2] Thijssen et al. (2014) Facts Views Vis Obgyn, 6 (3): 113-123

[3] Vargas et al (2011) Fertility Sterility 95/2, 835-836

Schuiven naar boven