Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Gnoth (2002)

Gnoth C., Frank-Herrmann P., Freundl G.

Opinion: Natural family planning and the management of infertility

Arch Gynecol Obstet 2002 Dec;267(2):67-71

De laatste 20 jaren is de reproductieve mentaliteit dramatisch veranderd in de moderne westerse gemeenschap. Het ouderschap wordt nu degelijk gepland. Wanneer geplande zwangerschappen niet onmiddellijk optreden zoals verwacht, wordt zeer vroeg uitgekeken naar medische hulp in verband met onvruchtbaarheid met een duidelijk risico voor overbehandeling.

Bij onbehandelde subfertiele echtparen volgt na 36 maanden spontaan een levende geboorte in 55 % der gevallen.

Tijdens deze periode zal het meestal volstaan zelf-monitoring toe te passen zoals de natuurlijke familie planning methoden (NFP) het aanleren. Dit is vooral aangewezen bij koppels met onvruchtbaarheid van onbekende oorsprong.

Commentaar

In de dienst Reproductieve Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht (Professor E.R. te Velde) wordt in dergelijke gevallen sinds enkele jaren reeds, een wachttijd van 24 maanden gevraagd alvorens tot IVF (In Vitro Fertilisatie) over te gaan.

Het risico voor overbehandeling is reëel, alleen al door het overaanbod van IVF-centra in ons land: er zijn in Belgie naar schatting 36 tot 40 centra voor 10.000.000 inwoners. In Nederland, zijn er bv. 12 centra voor 16.000.000 inwoners, of 1 centrum per 1.333.000 inwoners, in Belgie daarentegen is er 1 centrum per 285.000 inwoners.

Met de recent afgedwongen volledige terugbetaling van deze ingreep zal wellicht het aantal ingrepen (en centra) niet verminderen.

IVF is tevens niet vrij van risico’s:

Voor de vrouw Op korte termijn

  • Ovarieel hyperstimulatiesyndroom met sterfgevallen als gevolg
  • Infectie
  • Bloeding
  • Verwikkelingen door lokale verdoving (één sterfgeval in Nederland)

De ganse IVF-manipulatie is behoorlijk pijnlijk, fysisch en psychisch vrij belastend en vernederend.

Onzekerheden op lange termijn

  • Verhoogde kans op kanker van de eierstokken?

Voor het kind

  • Verhoogde kans op meerlingenzwangerschap met alle risico’s eraan verbonden (prematuriteit)
  • Meer chromosomiale afwijkingen
  • Gestoorde psychologische en/of intellectuele ontwikkeling.
Schuiven naar boven