Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Gnoth (2004)

Gnoth C., Frank-Herrmann P., Freundl G.

Erfahrungen mit einer Internetsprechstunde für Kinderwunschpaare.

Gynäkologische Endokrinologie 1-2004-38-42

In 2001 schreven de auteurs van dit artikel een nieuw boek “Kinderwunsch:Neue Wege zum Wunschkind”, waarin ook de bijzondere rol van NFP werd opgenomen. Uit eerdere studies hadden ze immers geleerd dat naast lange wachttijden en onvoldoende begeleiding tussen de behandelingen, het gebrek aan informatie het grootste minpunt was van de Duitse IVF-centra. De aankoop van het boek werd gekoppeld aan de mogelijkheid om een speciale internetpagina (www.MeinKinderwunsch.de) te raadplegen. Lezers van
het boek konden er een eerste gratis advies krijgen. Voor verder advies werd dan € 15 gevraagd (vooral ook om niet overbelast te geraken). Met een verkoop van gemiddeld 950
exemplaren per maand, waren zowel de uitgever als de auteurs verrast. Het boek beantwoordde blijkbaar aan een nood. De meeste lezers van het boek kwamen nadien ook op de website kijken (gemiddeld 50-100 verschillende bezoekers per dag).
Opvallend echter was het lage aantal internetraadplegingen, hoewel de eerste raadpleging voor de lezers van het boek gratis was. Van 27.09.01 tot 16.12.02 kregen de auteurs 162 aanvragen, waarvan 32 betalende. 37% vroeg een tweede mening over de behandelingsplannen van een collega, 14% stelde vragen rond het begin van de therapie en 11% over NFP en onvervulde kinderwens. Verder vragen rond miskraam,
eileiderzwangerschap en reproductieve geneeskunde in het algemeen. Heel specifieke vragen rond bijwerkingen en risico’s op misvorming werden zelden of niet gesteld.

De auteurs besluiten dat er duidelijk een behoefte is aan degelijke informatie voor paren met kinderwens. Waarom slechts 1% van de lezers gebruik maakten van de mogelijkheid
tot gratis advies, is moeilijk te achterhalen. Blijkbaar is het internet een goed startpunt voor de problematiek van onvervulde kinderwens, maar is een boek nog steeds een betere of handigere bron van informatie voor de betrokkenen. Het internet, met een expertenspreekuur, kan het boek aanvullen, maar zeker niet vervangen. Bovendien is het persoonlijke gesprek met de behandelende arts nog steeds de beste individuele informatiebron. Wel blijkt het internet goed te functioneren als ontmoetingsplaats van lotgenoten in de verschillende forums.

Schuiven naar boven