Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Bigelow (2005)

Bigelow en B. Colombo

Reduced fertilization rates in older men when cervical mucus is suboptimal.

Obstetrics and Gynaecology, 2005/105:788-793

In samenwerking met een Europese NFP-groep en onderzoekers, konden Amerikaanse biostatistici gegevens inzamelen van 782 koppels die NFP hadden geleerd en hun slijm-waarnemingen en de seksuele gemeenschap hadden genoteerd. De Europese NFP-koppels leverden 1459 cycli in, waarvan 342 eindigden met een vastgestelde zwangerschap. De onderzoekers waren in staat om de waarschijnlijkheid van zwangerschap ten opzichte van de slijmkwaliteit vast te stellen en die te vergelijken met een zwangerschap in verhouding tot de reproductieve leeftijd van de man.
Wanneer ze de leeftijd van de mannelijke partner nagingen, vonden de onderzoekers dat wanneer de kwaliteit van het slijm toenam, het effect van de leeftijd van de man op de vruchtbaarheid afnam. Specifiek onder mannen achteraan de 30, vooraan de 40, was er 50% minder kans op zwangerschap ten gevolge van seksuele gemeenschap, wanneer geen slijm werd waargenomen. Op dagen met een vochtig gevoel daalde deze kans tot 21%. Op dagen met dik slijm was de verminderde kans 11% en op dagen met het meest vruchtbare type slijm bedroeg deze verminderde kans slechts 4%. De onderzoekers besloten dat de dalende vruchtbaarheid bij oudere mannen ondervangen kan worden door gemeenschap bij optimale slijmkwaliteit binnen de menstruele cyclus.

Schuiven naar boven