Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Grimes (2005)

Grimes D, Gallo M, Grigorieva V, Nanda K, Schulz K.

Fertility awareness-based methods for contraception: systematic review of randomized controlled trials

Contraception 72 (2005) 85-90

De onderzoekers zochten naar zgn. randomized controlled trials in de wetenschappelijke literatuur rond natuurlijke methoden. Deze omvatten kalender-, temperatuur-, Billingsmethode, maar ook hormonentests, waarbij al dan niet gebruik gemaakt werd van barrièremethoden of terugtrekken. Ze keken eerst naar de ongeplande zwangerschappen, vervolgens naar de ‘continuation rate’.

Uiteindelijk selecteerden ze drie studies, waarbij er grote moeilijkheden opdoken voor recrutering en een hoog verlies was aan deelnemers in de loop van de studie.

In de discussie verwijzen de auteurs naar de gebreken van de geanalyseerde studies en naar een herberekening van Trussel van de ovulatiemethode (Billingsmethode), waarbij deze uitkwam op 23% ongeplande zwangerschappen het eerste jaar. Ze stellen dat goede gerandomiseerde studies nodig zijn om de effectiviteit van deze methoden te kunnen vergelijken met de gewone contraceptiva.

Hun besluit is dat de betrouwbaarheid van fertility awareness based methoden onbekend blijft. Toch stellen ze dat voor de ovulatie- en symptothermale methoden zwangerschappen algemeen zijn en de ‘continuation rate’ laag.

Commentaar

Op het Congres in Antwerpen stelde prof. Jacquemyn dat het onbegrijpelijk was dat zulke studie in de Cochrane Database kon worden opgenomen. Uiteindelijk baseert Grimes zich op drie studies, die op zichzelf eigenlijk waardeloos zijn, om dan toch een vernietigende conclusie over natuurlijke methoden te stellen. Enerzijds kunnen we stellen dat RTC’s  (gerandomiseerde studies) zinloos zijn voor methoden die afhangen van de motivatie van de gebruiker, wat bij natuurlijke methoden zeker het geval is. Bovendien zijn ernstige gerandomiseerde studies voor contraceptie ook bijzonder schaars. Een studie van Bakhru uit 2006 geeft helemaal geen schitterende resultaten voor pil of patch.

Anderzijds gaat het ook hier opnieuw over een amalgaam van methoden, die allen over dezelfde kam geschoren worden.

Schuiven naar boven