Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Gray (1998)

Gray, Simpson, Bitto, Queenan, Li, Kambic, Perez, Mena, Barbato, Stevenson en Jennings

Sex ratio associated with timing of insemination and length of the follicular phase in planned and unplanned pregnancies during use of natural family planning

Human Reproduction: vol. 13, no. 5, p. 1397-1400

Reeds lang is er belangstelling voor de factoren die de ‘sex ratio’, dit is de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke pasgeborenen, beinvloeden. Over de hele wereld gezien worden er namelijk meer jongens dan meisjes geboren. Er zou bij a.s. ouders bovendien belangstelling bestaan voor het beïnvloeden van het geslacht van hun kind, zonder dat dit met ingrijpende maatregelen gepaard gaat.

In de huidige studie is onderzoek gedaan naar de relatie tussen de ‘sex ratio’ en de lengte van de folliculaire fase van de cyclus, en de relatie tussen de inseminatiedag en de ‘sex ratio’. Hiervoor werden de gegevens gebruikt van NFP-gebruikers uit Chili, Colombia, Italië, en de Verenigde Staten. Bij deze NFP-gebruikers werden tussen 1987 en 1994 947 eenlingen, al dan niet gepland, geboren. Het waren 477 jongens en 470 meisjes, wat een ‘sex ratio’ van 101,5 opleverde. Dit verschilde niet significant van de verwachtte ‘sex ratio’ van 105. Er bleek geen relatie te zijn tussen de ‘sex ratio’ en de lengte van de folliculaire fase van de conceptiecyclus of de dag van de bevruchtende coïtus.

De auteurs concluderen dan ook dat manipulatie van het conceptietijdstip of de lengte van de cyclusfasen geen zin heeft om het geslacht van de baby te beïnvloeden.

Schuiven naar boven