Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Guida (1997)

Guida, Tommaselli, Pellicano, Palomba, Nappi

An overview on the effectiveness of natural family planning

Gynecological endocrinology 1997 11/3 (203-219)

De auteurs hebben maar liefst 81 wetenschappelijke studies bekeken om dit overzichtsartikel samen te stellen. Het is daarom ondoenlijk om alles wat in dit artikel wordt besproken samen te vatten. Een aantal punten.

 • De laatste 10 jaar zijn de natuurlijke methoden sterk ontwikkeld.
 • Waar voorheen religieuze/ ethische redenen de belangrijkste waren om natuurlijke methoden toe te passen, komen nu ook andere redenen naar voren: geen hormonale of mechanische middelen willen gebruiken, biologische noodzaak om op niet-medische wijze geboorteregeling toe te passen, en beter begrip van de lichaamsprocessen.
 • Het vergelijken van de betrouwbaarheidsresultaten van de diverse natuurlijke methoden is moeilijk, doordat opzet, maten, populaties van de studies steeds sterk verschillen. Tussen 1980 en 1995 is er een duidelijke ontwikkeling in de betrouwbaarheids-cijfers te zien in gunstige zin.
 • De studies over de Lactatie Amenorrhoe Methode laten allemaal gunstige resultaten zien qua betrouwbaarheid. Het toepassen van LAM lijkt de borstvoedingspraktijk vaak in gunstige zin te beïnvloeden.
 • De sympto-thermale methoden zijn betrouwbaarder dan de ovulatiemethode.
 • Er zijn geen bewijzen gevonden voor een hoger percentage miskramen of aangeboren afwijkingen bij gebruik van natuurlijke methoden.
 • Er zijn geen bewijzen gevonden dat er een relatie is tussen het tijdstip van coïtus in relatie tot de eisprong, en het percentage jongetjes/meisjes dat geboren wordt.
 • De auteurs concluderen dat gelijkvormigheid in studie-opzet en gebruikte maten nodig is om natuurlijke methoden onderling en met contraceptiva te kunnen vergelijken. Ook de leerfase zou gestandaardiseerd moeten worden.
 • De methodezekerheid en gebruikerszekerheid liggen vaak ver uiteen.
 • De auteurs vinden de natuurlijke methoden het meest geschikt voor ‘spacers’ (uitstellen van zwangerschap), stabiele relaties en sterk gemotiveerde stellen.
 • Ook het jonge meisje of de premenopausale vrouw kan NFP leren, al kan het aanleren soms moeilijker zijn door cyclusonregelmatigheden.

Onder de contra-indicaties voor NFP-methoden horen aandoeningen van de baarmoederhals met veranderde slijmproductie.

Schuiven naar boven