Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Howard (1999)

Howard, Stanford

Pregnancy probabilities during use of the Creighton Model Fertility Care System (CrM)

Archives of family medicine 1999, 8, 5, p. 391-40

Dit artikel beschrijft de kans op zwangerschap bij koppels die CrM hebben geleerd in een NFP-centrum in Amerika. Er deden 701 cliënten mee met 6947,5 maanden aan follow-up. Na 12 maanden was 17,12 % zwanger, en had 27,39 % de studie verlaten (dit betekende niet dat ze gestopt waren met het gebruik van CrM; dit was slechts bij 5,5 % met zekerheid het geval).

De verdeling van de zwangerschappen was als volgt:

 

 • 0,14 % methodefout
 • 1,57 % gebruikersfout
 • 0,29 % fout van de consulent
 • 0,86 % fout van zowel gebruiker als consulent
 • 1,43 % onbekende categorie
 • 12,84 % achieving-related behavior; d.w.z. dat de zwangerschap is ontstaan door gemeenschap in de bij het koppel bekende vruchtbare periode. Deze zwangerschap kon zowel gepland als ongepland zijn. Het was niet bekend hoe groot het aandeel van de geplande zwangerschappen was.De auteurs hebben voor deze laatste term en cijfers gekozen, omdat zij menen dat ze daarmee een realistisch beeld geven van het gebruik van CrM in de dagelijkse praktijk. Het omgaan met vruchtbaarheid is tenslotte niet een statisch iets; het al of niet zwanger willen worden kan heel plotseling veranderen, van de ene op de andere dag of het moment. De auteurs vonden het onnatuurlijk en opdringerig om de koppels vooraf te vragen naar hun gezinsplanningbedoelingen; zij wilden hen maximale vrijheid en autonomie geven in hun beslissingen hieromtrent. Dit concept is uitdrukkelijk onderdeel van het CrM-systeem. Hoewel dit een lofwaardig idee is, maakt dit het vergelijken van de cijfers met die van andere studies naar natuurlijke of kunstmatige methoden lastig.

  Een gebied waar duidelijk nog meer onderzoek naar moet worden gedaan is hoe de bedoelingen met betrekking tot gezinsvorming zich verhouden tot het seksuele gedrag van NFP-gebruikers.

  De subgroep van vrouwen die borstvoeding gaven had een hogere kans op zwangerschap, m.n. door meer achieving related behavior. Nader onderzoek naar de redenen hiervoor is nodig.

  De belangrijkste punten die uit deze studie naar voren kwamen voor het leren van CrM aan koppels waren:

  • Als je CrM volgens de regels gebruikt om een zwangerschap te voorkomen heb je minder dan 1% kans op zwangerschap in het eerste jaar. Tel je hierbij de zwangerschappen door fouten van koppel en\of lesgever op, dan kom je op 3-4 %.
  • Als je gemeenschap hebt op een vruchtbare dag, heb je grote kans om zwanger te raken.
  • Na een jaar is waarschijnlijk 17 % van de koppels gepland of ongepland zwanger.
  • CrM werkt ook na het stoppen met de pil, bij lange cycli of tijdens het geven van borstvoeding.
  • Tijdens borstvoeding zou de kans op zwangerschap hoger kunnen zijn.
  • De CrM-methode moet geleerd worden bij een goed opgeleide consulent

 

Schuiven naar boven