Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Treffers (1999)

E. Treffers

Borstvoeding en anticonceptie

Ned. Tijdschr. Geneeskd. 1999, 18 september; 143 (38)

In Nederland behoren de cijfers voor het geven van borstvoeding tot de laagste ter wereld, ondanks het vele onderzoek dat de laatste jaren is gedaan waaruit de vele voordelen van borstvoeding zijn gebleken. Naar de redenen hiervan is geen goed onderzoek gedaan. Volgens de auteur is het waarschijnlijk dat de geringe belangstelling en begeleiding van de medische professie hier mede debet aan zijn. Daarnaast denkt hij dat het hoge pilgebruik in Nederland hieraan schuldig is. Vaak wordt al snel na de bevalling weer een combinatiepil gebruikt, terwijl uit onderzoek reeds lang bekend is dat de oestrogenen in deze pillen de borstvoeding verminderen en de samenstelling van de melk veranderen. Dit is ook de reden waarom de WHO het gebruik van de combinatiepil na de bevalling afraadt. Dit advies is tot vele artsen in Nederland nog niet doorgedrongen.

Vervolgens beschrijft de auteur de Lactatie Amenorrhoe Methode (LAM) en haalt twee onderzoeken aan waaruit de hoge betrouwbaarheid daarvan (m.n. in de eerste 4 maanden na de bevalling) blijkt. In feite is, mits en zolang aan de voorwaarden voor het toepassen van deze methode wordt voldaan, de eerste zes maanden na de bevalling geen aanvullende geboorteregeling noodzakelijk.

Hij pleit er dan ook voor dat de Nederlandse vrouw goede voorlichting krijgt over borstvoeding in samenhang met geboorteregeling na de bevalling, en dat deze voorlichting door één, ter zake deskundige persoon wordt gegeven. De vrouw zou door deze persoon af en toe gezien moeten worden om samen te bekijken of nog aan de voorwaarden van de LAM wordt voldaan en te adviseren t.a.v. een passend alternatief in de borstvoedingsperiode wanneer dit nodig blijkt.

Schuiven naar boven