Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Maheshwari (2008)

Maheshwari, A., Porter M., Shetty A., Bhattacharya, S.

Women’s awareness and perceptions of delay in childbearing

Fertility and Sterility 90 (2008)1036-1042

Onderzoekers van de Aberdeen University wilden nagaan of vrouwen die (vaak omwille van carrière) hun kinderwens uitstellen, zich bewustzijn van de sociale en medische gevolgen van dit uitstel. Ze wilden eveneens weten of er bewustzijn was over de beperkingen van kunstmatige voortplantingstechnieken bij twee groepen vrouw: 1) vrouwen die niet zwanger waren en fertiliteitsbehandeling zochten en 2) vrouwen die op dat ogenblik zwanger waren. Er werden 772 vrouwen door de Aberdeen University Maternity Hospital voor de studie gevraagd, waarvan 8 weigerden deel te nemen. Er waren er 382 in elke groep en ze kregen elk een vragenlijst met 32 vragen om hun bewustzijn van de beperkingen van fertiliteitsbehandeling, leeftijdbeperking voor behandeling en voorspelling van fertiliteit te bevragen.

De onderzoekers vonden een groter aantal vrouwen in de subfertiele groep die na 30 jaar behandeling zochten dan in de zwangere groep. In de subfertiele groep was er een hoger aantal dat in het verleden contraceptie had gebruikt. De meeste vrouwen in de subfertiele groep (85%) en de zwangere groep (77%) dachten dat ivf-behandelingen de leeftijdsproblemen zouden oplossen, hoewel ze wisten dat de vruchtbaarheid met de leeftijd afneemt. De meeste vrouwen in beide groepen (86% en 85%) waren er zich van bewust dat uitstel van kinderwens het risiko voor een kind met trisomie 21 verhoogde. Het besluit was dat de meeste vrouwen zich bewust waren van de problemen van uitstel, maar een verkeerd beeld hadden van de mogelijkheden van ivf.

Commentaar

Van de subfertiele vrouwen wist 80% dat de fertiliteit tussen 30-39 jaar drastisch afneemt, maar 40% denkt dat ivf dit kan rechtzetten. NFP-consulenten zullen steeds meer vrouwen hebben die op latere leeftijd hun eerste kind wensen. Ze moeten er zich van bewust zijn dat de kansen op oudere leeftijd drastisch verminderen.

Schuiven naar boven