Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

de Irala (2007)

De Irala J., Lopez del Burgo C., Lopez de Fez C., Arredondo J., Mikolajczyk R.T., Stanford J.

Women’s attitudes towards mechanisms of action of family planning methods: survey in primary health centres in Pamplona, Spain

BMC Women’s Health 7 (2007) 1-10

Voor gebruikers van geboorteregelingsmethoden is het belangrijk dat ze weten hoe deze methoden werken, zodat ze bewust kunnen kiezen. Een van de punten daarbij is de vraag of methoden post-fertilisatie-effecten hebben en of dit vroegtijdig verlies van embryo’s veroorzaakt. Spaanse onderzoekers bevroegen 755 mogelijk vruchtbare vrouwen om hun houding tegenover post-fertilisatie-effecten van geboorteregelingsmethoden na te gaan.

De 755 vrouwen waren tussen 18 en 49 jaar en werden door gezondheidswerkers benaderd in 10 primaire gezondheidscentra in Pamplona (Spanje). Ze dienden een vragenlijst van 30 vragen te beantwoorden, over geboorteregeling, werkingsmechanismen en abortus. Hiervan gaven 581 (80%) bruikbare antwoorden.

De onderzoekers vonden dat haast de helft (43.3%) geloofden dat het leven op het moment van de bevruchting begint. De meesten (58.7%) vonden dat het een verschil maakt of een embryo verloren ging op een natuurlijke manier, of na anticonceptiegebruik. De meeste respondenten (57%) zouden geen geboorteregelingsmethode gebruiken die soms na implantatie van het embryo werkt, en een grote minderheid (38.4%) zou geen methode gebruiken die soms na bevruchting, maar voor de implantatie werkt. De onderzoekers bevestigden dat dit geen doorsneepubliek was, en wensten verder onderzoek. In ieder geval bleek dat volledige informatie over de werkwijze van gezinsplanningsmethoden voor veel vrouwen belangrijk is.

Commentaar

In een open vraag vroegen de onderzoekers waarom vrouwen een specifieke methode kiezen. De drie belangrijkste redenen waren  betrouwbaarheid (76%), gepast handig in gebruik (53.4%), en afwezigheid van bijwerkingen (28.6%).

Hoewel de meeste respondenten zich katholiek noemden, was er geen grote kerkbetrokkenheid.

Schuiven naar boven