Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Park (2007)

Park S.J., Goldsmith L.T., Skurnick J.H., Wojtczuk A., Weiss G.

Characteristics of the urinary luteinizing hormone surge in young ovulatory women

Fertility and Sterility 88 (2007) 684-690

Om beter de fysiologische patholigie van de menstruele cyclus te begrijpen, moet men de fysiologische norm kennen.

Onderzoekers van de New Jersey Medical School voerden een studie uit om de patronen van de LH-toename bij normaal ovulerende jonge vrouwen na te gaan op basis van de resultaten van urinetests. Hiervoor werden 46 vrijwilligers tussen 20 en 35 jaar gerectruteerd met cycli tussen 21 en 35 dagen. Dagelijks zamelden de deelneemsters hun ochtendurine tijdens één cyclus. Deze stalen werden in een labo onderzocht voor LH (luteïniserend hormoon), FSH (follikel stimulerend hormoon), E1C (oestrogeen) en PDG (Prenandiol-3-glucoronide). De verhouding E1C/PDG werd gebruikt om de ovulatiedag te bepalen.

Van de 46 vrouwen hadden er 43 (93,5%) een ovulatoire cyclus. De gemiddelde lengte was 29 dagen (SD=4.0; R=22-43 dagen), de gemiddelde folliculaire fase bedroeg 17.0 dagen (SD=3.6; R=10-29) en de gemiddelde luteale fase was 12.1 dagen (SD=1.57; R=9-16). De onderzoekers vonden dat de LH toename een verschillende vorm aannam met hetzij een snelle of een graduele stijging en daarop een piek, een bifasisch verloop of een plateauvorm. Ze ontdekten ook dat de aanwezigheid van een LH-toename niet altijd overeenkwam met een ovulatie. Maar als er een E1C-stijging was vóór de toename van LH, was er steeds een ovulatie.

De onderzoekers besloten dat de LH-toenamepatronen variabel zijn en dat de FSH-stijging niet essentieel is voor een ovulatie. Maar ze bevestigden ook dat de E1C-stijging noodzakelijk was voor de initiatie van de LH-toename.

Commentaar

Het is interessant dat de LH-toename verschillende patronen kan vertonen. Dit is niet verwonderlijk, omdat er een veelheid aan folliculaire en dus hormonale ontwikkelingen bestaan. Het is interessant dat de LH-toename (zoals gedefinieerd in deze studie) gemiddeld liep over 7.6 dagen (dus vanaf de stijging van de basishoeveelheid tot opnieuw de basishoeveelheid).

Niet alle LH-toenames resulteerden in een ovulatie. Zoals de auteur stelt heeft dit klinische gevolgen voor vrouwen die LH-detectiekits gebruiken om zwanger te worden. Vrouwen die via NFP de toename van oestrogenen meten hebben daarom betere kansen om zwanger te worden.

Schuiven naar boven