Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Chavarro (2007)

Chavarro J.E., Rich-Edwards J.W., Rosner B.A., Willett W.C.

Use of multivitamins, intake of B vitamins, and risk of ovulatory infertility

Fertility and Sterility 89 (2007) 668-676

Onvruchtbaarheid komt voor bij 1 op 6 koppels in de reproductieve leeftijd, vooral in ontwikkelde landen waar vrouwen hun kinderwens uitstellen. Het gebruik van ivf is estreem duur en vraagt veel tijd. Daarom zijn goedkopere en minder invasieve behandelingen of preventie belangrijk. Onderzoekers van Harvard University zochten of er een verband bestaat tussen multivitaminesupplementen en ovulatoire infertiliteit.

De deelnemers aan deze studie waren een selectie uit de Nurses’ Health Study (NHS) dat in 1989 begon met 116 671 in de VS geregistreerde vrouwelijke verpleegkundigen tussen 24 en 42 jaar, die om de 2 jaar een vragenlijst kregen. De vragen bevatten informatie over voedingsgewoonten, vitaminegebruik, of de respondenten moeilijkheden hadden om zwanger te worden en de oorzaak voor kinderloosheid. De onderzoekers identificeerden 18 556 vrouwen zonder infertiliteitsgeschiedenis die wilden zwanger worden of zwanger werden in de 8-jarige opvolgingsperiode van de studie. In de 8 jaar opvolging werden ongewenst kinderloze vrouwen met een ovulatoire storing beschouwd als gevallen en de overige vrouwen als controle.

De onderzoekers stelden vast dat in de 8 jaar opvolging van de NHS, 26 971 zwangerschappen en zwangerschapspogingen waren bij 18 555 vrouwen. Van deze zwangerschapspogingen gaven 3430 een reden voor infertiliteit aan en hiervan 438 ovulatoire infertiliteit. Aangepast aan leeftijd en datum, ontwikkelden multivitaminegebruiksters 1/3 minder risiko op ovulatoire infertiliteit dan niet-gebruiksters (p<0.001). Het verband met multivitaminegebruik hing van de dosis af. De onderzoekers schatten dat 20% van de ovulatoire infertiliteit zou kunnen vermeden worden indien vrouwen 3 of meer multivitaminen per week innemen. Vooral foliumzuur, ijzer, de vitaminen B1, B2 en D bleken hierbij belangrijk. Er was geen verband tussen gebruik van multivitaminen en leeftijd of lange menstruele cycli. Wel gebruiken vrouwen die multivitaminen nemen, minder alcohol en koffie, roken ze minder en zijn ze lichamelijk actiever. De auteurs besluiten dat gebruik van multivitaminen tenminste 3 keer per week verbonden is met een verminderde ovulatoire infertiliteit en dat dit gedeeltelijk verbonden is met foliumzuur.

Commentaar

Foliumzuur wordt reeds aanbevolen aan vrouwen die zwanger willen worden om tubale defecten (open rug) te voorkomen. Daarom is dit bijkomend effect, om een ovulatoire infertiliteit te vermijden, een pluspunt.

Schuiven naar boven