Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Manhart (2013)

M. D. Manhart, M. Duane, A. Lind, I. Sinai, J. Golden-Tevald

Fertility awareness-basedmethods of family planning: A review

Osteopathic Family Physician (2013) 5, 2–8

Elk jaar zoeken meer dan driekwart van de Amerikaanse vrouwen in de reproductieve leeftijd informatie rond geboorteregeling bij eerstelijnsartsen. Vrouwen en hun artsen moeten geïnformeerd zijn over alle effectieve opties voor gezinsplanning en hun respectieve gevolgen voor de reproductieve gezondheid van de vrouw. Huisartsen zijn goed opgeleid voor de ondersteuning van keuze voor de succesvolle invoering van omkeerbare anticonceptie. Maar velen hebben geen idee van de mogelijkheden van methoden de gebaseerd zijn op vruchtbaarheidsbewustzijn (Fertility Awareness Based Mathods of FABM) of hebben foute ideeën over hun effectiviteit, complexiteit of geschiktheid voor hun patiënten. FABM leren vrouwen de lichamelijke tekens en symptomen die hormonale fluctuaties gedurende de gehele menstruele cyclus observeren. Zo kunnen ze het vruchtbare venster van een paar identificeren, dat kan worden gebruikt om een zwangerschap te voorkomen of na te streven.

Één op de 5 vrouwen in de Verenigde Staten toont belangstelling als ze informatie krijgt over FABM. Bij correct gebruik hebben moderne FABM een faalcijfer van minder dan 5 per 100 vrouwen jaren. Studies tonen aan dat bij typische gebruik de cijfers vergelijkbaar met die van veelgebruikte anticonceptiva.

Dit artikel geeft een overzicht van de literatuur van de FABM om (1) de lezer met de fysiologische basis en eigenschappen van de modem FABM vertrouwd te maken, (2) een kader voor evaluatie van klinische bewijzen voor te stellen met behulp van de Strength of Recommendation Taxonomy (SORT), dat de doeltreffendheid van de modeme FABM voor het voorkomen van zwangerschap steunt, en (3) dient als een bron voor gezondheidswerkers die FABM als optie aanbieden aan hun patiënten.

Commentaar

Uit de studie van Manhart blijkt dat Sensiplan veruit het beste scoort op alle niveau’s. De evidentie is de hoogste, wat betekent dat deze methode kan worden aangeboden als gebaseerd op consistente evidentie van goede kwaliteit en gericht op de patiënt.

Schuiven naar boven