Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Manhart (2019)

Michael D. Manhart

A Comparison of User Behaviors for a Fertility-Tracking App: Does Training in an NFP
Een vergelijking van gebruikersgedrag met een vruchtbaarheids-app: verbetert een consultatie voor een NFP-methode de volharding en het gebruik?

Deze studie onderzoekt verschillen in het gebruik van CycleProGo ™ (CPG) – een app voor het volgen van de vruchtbaarheid van de vrouw, ontwikkeld door Couple to Couple League (CCL) – tussen zij die deze app gebruiken als onderdeel van de natuurlijke gezinsplanning (NFP)-instructie en zij die de app zelfstandig hebben gevonden. De analyse is gebaseerd op een anonieme dataset van 17 543 CPG-gebruikers, aangemeld tussen april 2013 en juni 2016. Vrouwen die geen opleiding hadden genoten, openden de meeste accounts (58 procent, n = 10.134), CCL-leden vertegenwoordigden 38 procent (n = 6.758) van de nieuwe accounts en 207 CCL-consulenten (4 procent) gebruikten CPG voor persoonlijke cycluskaarten. Aanzienlijk meer niet-CCL-leden hadden geen dagen geregistreerd na de opening van een account in vergelijking met CCL-leden (respectievelijk 61 procent versus 23 procent). Omgekeerd gebruikten significant meer CCL-leden de app negentig dagen of langer dan niet-CCL-leden (respectievelijk 47 procent versus 13 procent). CCL-beginners – degenen die de app begonnen te gebruiken als onderdeel van een formele NFP-consultatiereeks – gebruikten de app vaker gedurende zes cycli dan niet-leden.

In accounts met ten minste één volledige cyclus waren CCL-beginners het meest ijverig bij dagelijkse noteringen (observaties geregistreerd in 95 procent van de cyclusdagen) gevolgd door CCL-leden (88 procent) en niet-leden (76 procent). CCL-consulenten hadden de laagste frequentie van cyclusdagen met een geregistreerde waarneming (73 procent). Binnen elk cohort hadden accounts met meer dan zes geregistreerde cycli een lager aantal cyclusdagen met een geregistreerde waarneming, waarschijnlijk als gevolg van toenemende kennis van hun persoonlijke vruchtbaarheidspatronen. Langdurige gebruikers die geen NFP-consultaties hadden gevolgd, hadden nog steeds de minste cyclusdagen met een vruchtbaarheidswaarneming.

Als besluit kan gesteld worden dat formele NFP-consultaties de kans op langdurig app-gebruik vergroten, en ongeacht training zullen langdurige gebruikers waarschijnlijk op ongeveer 70 procent van de cyclusdagen observaties vastleggen.

Commentaar

Deze Amerikaanse app lijkt veelbelovend.. Ze is gebaseerd op de symptothermale methode van de Couple to Couple League die wat regelwerk betreft, ingewikkelder is dan Sensiplan, Blijkbaar garandeert een individuele begeleiding duidelijk een betere opvolging van de cyclus dan een gewone online aanschaf van de app zonder begeleiding. Concreet betekent dit dat ook Sensiplan-consulenten in de toekomst noodzakelijk zullen blijven om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen. Volledige automatisering van het aanleren van vruchtbaarheidscontrole blijft een utopie. Uiteindelijk blijft menselijk contact wenselijk maar in feite noodzakelijk.

Schuiven naar boven