Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Fehring (2017)

Fehring, R.J., Schneider, M., and Bouchard, T.

Effectiveness of an Online Natural Family Planning Program for Breastfeeding women.

Journal of Obstetric Gynecologic & Neonatal Nursing

Deze longitudinale vergelijkende cohortstudie van 816 vrouwen uit de VS en vijf andere landen, evalueert het aantal zwangerschappen tijdens de borstvoeding bij vrouwen die om hun vruchtbaarheid te bepalen, een elektronische hormonale vruchtbaarheidsmonitor gebruiken en/of de cervixslijmwaarneming volgens het Marquette-Systeem toepassen.

Deelnemers kregen online de instructie om gemeenschap te vermijden op hoogvruchtbare dagen en 3 dagen na de door de cervixslijmwaarneming bepaalde piekdag. De bevallingsdag tot terugkeer van de menstruatie werd beschouwd als cyclus 0. Na terugkeer van de menstruatie beschouwden vrouwen zich vruchtbaar vanaf dag 10 tot drie dagen na de piekdag van de monitor of de waargenomen slijmpiekdag. In de volgende cycli begon de vruchtbare periode telkens een dag vroeger, dus resp. vanaf dag 9, 8, 7 en 6. Dit weerspiegelt de postpartum latere LH-piek in de eerste zes cycli postpartum. Daarna volgt de vrouw de gewone regels van het Marquette-systeem.

In de loop van 12 cycli waren er 62 ongeplande zwangerschappen op 816; dat betekent 14 op de 100. Slechts 7 zwangerschappen ontstonden bij correct gebruik; dus een methodefout van 3 op de 100. Zes zwangerschappen ontstonden tijdens de postpartumamenorrhee. Dertien zwangerschappen waren te wijten aan gebruikersfouten, waarbij het koppel aangaf zich bewust niet aan de instructies te hebben gehouden. Bij correct gebruik van de slijmobservaties waren geen ongeplande zwangerschappen. Er waren echter wel meer ongeplande zwangerschappen door gebruikersfouten (81 op de 100, evenwel op een kleine groep van slechts 45 vrouwen), waardoor men concludeert dat veel te maken heeft met de motivatie om een volgende zwangerschap effectief te vermijden.

De auteurs plannen verdere studies en de verdere ontwikkeling van apps en de mogelijkheid om de online-ondersteuning aan te vullen met persoonlijke begeleiding.

Commentaar

De borstvoedingsperiode is een bijzondere periode, waarbij de vruchtbaarheid weliswaar verminderd is, maar de onthoudingsperiode tegelijk veel langer. Momenteel levert een individuele begeleiding met sensiplan® nog steeds de beste resultaten op (gebruikersfouten onder de 2 %). Maar er is zeker een toekomst weggelegd voor het gebruik van apps en andere elektronische monitoringsystemen. Het initiatief tot onderzoek hiertoe, zoals nu door de Marquette University, moet zeker worden aangemoedigd. Toch zal het nog veel werk vragen en vooral ook ernstige investeringen om Sensiplan hierbij te evenaren, en een duidelijke marker te vinden die ook de borstvoedingsperiode voorziet van een feitelijk correct fertiel venster. De onnodig lange onthoudingsperiode kunnen verkorten tot de écht vruchtbare dagen, is een sleutelfactor om het aantal gebruikersfouten substantieel te verminderen.

Schuiven naar boven