Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Van Eekelen (2017)

R.I. van Eekelen, R.I. Scholten, J.W. Tjon-Kon-Fat, P. van der Steeg, P. Steures, M. Hompes, F. van Wely, B.W. van der Veen, M.J. Mol, E.R. Eijkemans, E.R. Te Velde en N. van Geloven

Natural conception: repeated predictions over time

Human Reproduction

Paren met kinderwens die een jaar gemeenschap hebben zonder resultaat, worden als subfertiel beschouwd. Ongeveer 30 tot 60% van deze paren met onverklaarde subfertiliteit zullen het daaropvolgende jaar vooralsnog spontaan zwanger worden. Volgens de Europese richtlijnen zouden deze paren 2 jaar moeten proberen alvorens over te stappen naar medische behandeling. Meestal gebruikt men de score van Hunault om de zwangerschapskans te berekenen.

Om nog beter te kunnen inschatten wanneer paren medische hulp moeten inroepen, ontwikkelden Van Eekelen et al. een model dat gebruikt kan worden tijdens een voorbereiding voor behandeling, waarbij de kans op een natuurlijke bevruchting opnieuw kan worden ingeschat.

De onderzoekers gebruikten een cohort van 4 999 paren uit 38 fertiliteitscentra in Nederland, waarbij de vrouw geen afgesloten eileiders had of anovulatie vertoonde, en waarvan de man geen lage spermaconcentratie had. Het resultaat was de tijd tot een zwangerschap met levend geboren baby. Ze merkten dat 1 053 (21%) van de vrouwen na 8 maanden natuurlijk zwanger waren met een doorgaande zwangerschap. Hun model schatte mediaan 27% zwangerschapskans het eerste jaar na de vruchtbaarheidsvoorbereiding. Voor koppels die na een half jaar, één jaar en anderhalf jaar nog niet zwanger waren, veranderde de zwangerschapskans voor het komende jaar naar 20%, 15% en 13%.

Commentaar

Indien dit model wordt geëvalueerd in verder onderzoek, kan het zeker subfertiele paren helpen om te weten of ze een medische behandeling nodig hebben of in tegendeel spontaan zwanger zullen worden. Waar we geen zekerheid over hebben in deze studie, is of er wel gemeenschap in het vruchtbare venster plaatsvond. Alleen dan is een bevruchting immers mogelijk. Het zou dus zeker een pluspunt zijn om koppels met kinderwens een grondige kennis van de eigen vruchtbaarheid te geven, zodat het fertiele venster zeker optimaal benut wordt, en zo de kans op een spontane zwangerschap maximaal wordt. Een gelijkaardig prognostisch model, maar dan met gebruik van bijvoorbeeld sensiplan® zou zeker behulpzaam zijn en wellicht zelfs het slaagpercentage verhogen.

Schuiven naar boven