Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Frank-Herrmann (2017)

P. Frank‑Herrmann, · C. Jacobs, · E. Jenetzky, · C. Gnoth, · C. Pyper, · S. Baur, · G. Freundl, · M. Goeckenjan, · T. Strowitzki

Natural conception rates in subfertile couples following fertility awareness

Gynecologic Endocrinology and Reproductive Medicine

Het doel van de studie was de cumulatieve zwangerschapscijfers analyseren van subfertiele paren na een cursus vruchtbaarheidsbewustzijn.

Een prospectieve observationele cohortstudie volgde tussen 2004 en 2008 187 subfertiele vrouwen, die 8 maanden lang hun vruchtbare fase met Sensiplan hadden gevolgd, nadat ze hierover een basiscursus hadden gevolgd. De vrouwen tussen 21 en 47 jaar hadden vóór studiedeelname gemiddeld al 3,5 jaar geprobeerd om zwanger te worden (bereik 1 tot 8 jaar). Vrouwen met amenorroe en/of met afgesloten eileiders en/of als er ernstige fertiliteitsproblemen bij de man bekend waren, werden uitgesloten. Zeven vrouwen, die in eerste instantie aan de studie wilden deelnemen, werden zwanger tijdens de cyclus onmiddellijk voorafgaand aan de Sensiplan-opleiding: deze worden beschouwd als het aantal spontane zwangerschappen per cyclus in de cohorte zonder vruchtbaarheidsbewustzijn.

De cumulatieve zwangerschapskans van subfertiele paren na een cursus vruchtbaarheidsbewustzijn bedroeg 38% (95% CI 27-49%; 58 zwangerschappen) na acht maanden observatie, wat aanzienlijk hoger is dan de geschatte gewone zwangerschapskans van 21,6% bij ongetrainde paren in dezelfde cohort. Voor paren die 1-2 jaar hadden geprobeerd om zwanger te worden, lag het zwangerschapspercentage na 8 maanden nog hoger: 56%. Vrouwen boven 35 jaar (cumulatieve zwangerschapskans 25%, p = 0,06) en paren die meer dan 2 jaar hadden geprobeerd om zwanger te worden (cumulatieve zwangerschapskans 17%, p < 0.01), hadden allemaal een aanzienlijk verminderde kans om natuurlijk zwanger te worden.

De auteurs besluiten dat het een redelijke eerstelijnstherapie is bij subfertiele vrouwen, als zij via Sensiplan leren om het vruchtbare venster in hun menstruele cyclus te bepalen.

Commentaar

Gezien de enorme kosten, maar ook de risico’s die met kunstmatige bevruchtingstechnieken gepaard gaan – wat prof. em. te Velde ook aanhaalt – zouden onze overheden en zorgverzekeraars veel meer moeten investeren in Sensiplan en zouden ze de organisaties, die voor de kwaliteit van de consulenten zorgen, deftig moeten betoelagen. Dit zou onze maatschappij en de bevolking veel geld en leed kunnen besparen.

Schuiven naar boven