Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Frank-Herrmann (1997)

Frank-Hermann, Freundl, Gnoth, Godehardt, Kunert, Baur, Sottong

Natural Family Planning with and without barrier method use in the fertile phase

Advances in Contraception. 1997 13/2-3 (179-189)

Uit de grote Duitse databank in Düsseldorf zijn voor deze studie de vrouwen geselecteerd die zwangerschap wilden voorkomen, tussen 19 en 45 jaar oud waren, bij deelname aan de studie startten met NFP, en die hun seksuele activiteit en lichaamsobservaties noteerden op de cycluskaarten. Het betrof 750 vrouwen met 14 870 cycli. Gemiddeld bleven de vrouwen gedurende 15 cycli in de studie. 70% was jonger dan 30 jaar; 63% had een gemiddeld opleidingsniveau, 61% werkte of was in opleiding, 62% was getrouwd, 78% Rooms katholiek; 55% had nog geen kinderwens; 82% was spacer (geboortespreiding).
Er werden 2 groepen onderscheiden:

  • NFP-bijna-puur: 396 vrouwen, 8052 cycli, 18 ongeplande zwangerschappen, gebruik van barrièremiddel slechts in 2,9% van de cycli.
  • NFP-mix: 362 vrouwen, 6818 cycli, 10 ongeplande zwangerschappen, gebruik van barrièremiddelen in 55,7% van de cycli.

Na … cycli

% ongeplande zwangerschap

% negatieve dropout

% verlies
follow-up

6

12

24

36

48

60

0,59

2,22

5,01

6,17

7,49

7,49

1,96

7,40

13,77

21,18

27,50

32,84

0,58

2,40

3,09

3,91

7,30

9,05

Het percentage negatieve drop-out geeft aan hoeveel mensen ontevreden waren of moeilijkheden hadden met NFP, hoewel dit niet betekent dat ze stopten met NFP.
Het % verlies follow-up is heel laag; dit is het aantal mensen dat uit het oog is verloren gedurende de studie.

Er is geen significant verschil in het aantal ongeplande zwangerschappen tussen beide groepen (NFP-bijna-puur en NFP-mix). Bij de mixers was de negatieve drop-out na 1 jaar wel significant hoger dan bij de bijna-puur-groep (10,6% vs 4,6%). Van de 28 ongeplande zwangerschappen waren er 3 methodefouten, 1 ontstond bij condoomgebruik in de vruchtbare periode en 24 door onbeschermde gemeenschap in de vruchtbare periode.

Bij perfect gebruik (d.w.z. geen coïtus in vruchtbare periode) was het zwangerschapscijfer 0,63% per jaar. Bij consequent beschermde gemeenschap in de vruchtbare periode is dit 0,45% per jaar. Genitaal contact/coïtus interruptus in de vruchtbare periode geeft een zwangerschapscijfer van 4,54% per jaar.
Bij onbeschermde gemeenschap in de vruchtbare periode is dit 0,96% per jaar. In 5,9% van de cycli had zowel beschermde als onbeschermde gemeenschap plaats in de vruchtbare periode: dit leidde tot een cijfer van 4,33% per jaar.

Slechts 5,9% van de vrouwen hield zich altijd aan de regels; er kwamen geen ongeplande zwangerschappen bij hen voor. De leerfase (de eerste 6 maanden) liet geen verhoogd risico op ongeplande zwangerschap zien.
De meest gemotiveerde gebruikers (in de zin van lage zwangerschapscijfers) bleken degenen met een als afgesloten beschouwd gezin en jongere vrouwen die nog in opleiding waren of buitenshuis werkten.

Conclusie: de sympto-thermale methode is niet-vergevend bij verkeerd gebruik (onbeschermde gemeenschap in de vruchtbare periode) maar zeer effectief bij abstinentie of beschermde gemeenschap in de vruchtbare periode.

Schuiven naar boven