Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Frank-Herrmann (2007)

P. Frank-Herrmann et al.

The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study

Human Reproduction 2007/22(5):1310–1319

Een internationale onderzoeksploeg, samengesteld uit wetenschappers van de universiteiten van Heidelberg, Keulen, Pamplona en Oxford publiceert in dit artikel de resultaten van een prospectieve longitudinale betrouwbaarheidsstudie. 900 vrouwen tussen 19 en 45 jaar met cycli tussen 22 en 35 dagen (20% van de cycli mocht hierbuiten vallen) werden in de studie opgenomen met 17 638 cycli. Alle vrouwen namen ten minste gedurende 12 cycli deel aan de studie en volgden de NFP-methodiek zoals die ook door NFP-Vlaanderen en NFP-Nederland wordt aangeleerd.
322 vrouwen gebruikten NFP zuiver, 509 gebruikten occasioneel een barrièremethode in de vruchtbare periode (NFP-mix) in 53% van de cycli. Meer dan 60% van de vrouwen was tussen 19 en 29 jaar oud. 52% hadden nog geen kinderen, 20% een voltooid gezin en 60% had nog een latere kinderwens. Het totale aantal ongeplande zwangerschappen bedroeg 1.79 per 100 vrouwen na 13 cycli. De zuivere NFP-groep had 1.62 ongeplande zwangerschappen en de mixgroep 2.02 na 13 cycli. Na 24 cycli was de trend omgekeerd, maar niet significant.

Bij perfect gebruik bedroeg het aantal ongeplande zwangerschappen (methodefout) 0.43 per 100 vrouwen en 13 cycli. Wanneer de vrouwen ook onbeschermde gemeenschap hadden in de vruchtbare periode bedroeg het aantal zwangerschappen 7.47 per 13 cycli en 100 vrouwen, wat bijzonder weinig is.

Op de 100 vrouwen hadden 9.2 vrouwen na 13 cycli de methode verlaten, hetzij omwille van kinderwens (8%), wegens scheiding (2%), medische redenen (4%) en meestal (22%) omdat ze deelname aan de studie wilden stoppen maar wel met NFP verder deden.

De hoge betrouwbaarheid van 0,4% per jaar, betekent dat één zwangerschap plaatsvindt op de 3 250 cycli, wat de vergelijking met moderne contraceptiva doorstaat.

In hun besluit bevestigen de auteurs de betrouwbaarheid van NFP – in dit artikel STM (symptothermale methode) genaamd – met een gebruikersfout van 1,8% na 13 cycli en een drop-out van slechts 9.2 per 100 vrouwen na 13 cycli, wat een stuk lager is dan met de meeste kunstmatige contraceptiva. Ook de noodzaak van de dubbele controle wordt door de auteurs beklemtoond.

Schuiven naar boven