Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Freis (2018)

Alexander Freis, Tanja Freundl-Schütt, Lisa-Maria Wallwiener, Sigfried Baur, Thomas Strowitzki, Günter Freundl en Petra Frank-Herrmann

Plausibility of Menstrual cycle apps claiming to support conception

Frontiers in Public Health April 2018/6/Article 98

Het interval van de piekvruchtbaarheid tijdens de menstruatiecyclus is beperkt in duur, en de dag van de eisprong varieert, zelfs bij vrouwen met vrij regelmatige cycli. Daarom moeten menstruatiecyclus-apps die het ‘vruchtbare venster’ identificeren voor vrouwen die zwanger proberen te worden, behoorlijk nauwkeurig zijn. Een afwijking van een paar dagen kan ertoe leiden dat het paar zich voor geslachtsgemeenschap concentreert op minder of niet-vruchtbare dagen en kan dus minder accuraat zijn dan willekeurige geslachtsgemeenschap. Het doel van het onderzoek was enerzijds om een scoresysteem te ontwikkelen voor de wijze van bepaling van het vruchtbare venster met beschikbare apps en anderzijds om piloottests uit te voeren op 12 apps die momenteel in zowel het Duits als het Engels beschikbaar zijn (6 kalender-gebaseerde apps: Clue Menstruations- und Zykluskalender, Flo Menstruationskalender, Maya-Mein Periodentracker, Menstruationskalender Pro, Period Tracker Deluxe en WomanLog-Pro-Kalender; 2 calculo-thermale apps: Ovy en Natural Cycles; en 4 sympto-thermale apps: myNFP, Lady Cycle, Lily en OvuView).

De vier belangrijkste beoordelingscriteria van de apps zijn: (1) Welke methoden/parameters werden gebruikt om het vruchtbare venster te bepalen? (2) Welke studieresultaten bestaan er met betrekking tot die onderliggende methode/parameters? (3) Welke studieresultaten bestaan er met betrekking tot de app zelf? (4) Was er een gekwalificeerde adviesdienst beschikbaar? Verder werden de op kalender gebaseerde apps nader onderzocht door het invoeren van meerdere reeksen cycli met verschillende lengtes, terwijl de symptoom gebaseerde apps werden onderzocht door gegevens in te voeren van cycli met bekende temperatuurstijging, cervixslijmpatroon en klinische ovulatie. De op kalender gebaseerde apps voorspelden de vruchtbare dagen gebaseerd op gegevens van vorige cycli. Ze behaalden nul punten in het scoresysteem, omdat ze niet voldeden aan een van de geëvalueerde kwaliteitscriteria. Calculo-thermale apps hadden vergelijkbare tekorten voor het voorspellen van de meest vruchtbare dagen en leverden suboptimale resultaten (Ovium 3/30 en natuurlijke cycli 2/30). De sympto-thermale apps bepaalden de vruchtbare dagen op basis van parameters van de huidige cyclus: Lady Cycle scoorde 20/30, myNFP 20/30, Lily 19/30 punten en OvuView 11/30.

De auteurs concluderen dat de beschikbare cyclus-apps variëren afhankelijk van de onderliggende wetenschappelijke basis. Hiervoor werden duidelijke beoordelingscriteria geformuleerd volgens de Duitse vereniging voor gynaecologische endocrinologie en fertiliteitsgeneeskunde (DGGEF). Drie van de geteste apps komen in aanmerking voor verder onderzoek. De wetenschappelijke evaluatie van cyclus-apps is afhankelijk van goede prospectieve studies, uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers die vrij zijn van commerciële belangen.

Commentaar

We kunnen de ontwikkeling van degelijke apps alleen maar toejuichen. Ze kunnen het de gebruikers makkelijker maken om de vruchtbare periode goed te herkennen. Nu moeten de belangrijke prospectieve studies wordenuitgevoerd om de kwaliteit te kunnen garanderen en verbeteren. Een volgende of parallelle stap is het ontwikkelen van eenvoudige en betrouwbare meetinstrumenten die aan dergelijke apps gekoppeld kunnen worden. Eenvoudige temperatuurmeting via bijvoorbeeld een i-button, een armband… die meteen de app de nodige informatie geven volgens een gecertificeerd algoritme. En dit het liefst gecombineerd met een voeler, die bijvoorbeeld de cervixslijmkwaliteit kan meten. Vroeg of laat moeten dergelijke toestellen toch ontwikkeld kunnen worden.

Wel is het belangrijk dat de vrouw zich bewust blijft van haar vruchtbaarheid en hier niet van vervreemdt, omdat een ‘app’ alles overneemt…

Schuiven naar boven